20 | 04 | 2018
Учебные материалы
Для преподавателей
Работы студентов
Справочная и техническая литература
Статьи по темам

Определения и термины

Фильтр
З’єднання з нерухомими посадками
Складання роз’ємних підшипників ковзання
Комплектування спряжень методом регулювання
Складання різьбових з’єднань
Моменти затягування
Складання конусних з’єднань
Складання шпонкових з’єднань
Пневматични методи контролю
Ультразвукова дефектоскопія
Метод електричної індукції (вихрова дефектоскопія)
Метод вільних коливань
Комплектування
Магнітна дефектоскопія
Капілярні методи контролю
Люмінесцентний метод контролю
Метод фарб, або кольорова дефектоскопія
Гідравлічний метод (опресування) контролю
Дефектування
Мета дефектування деталей
Органолептичні методи дефектування
Методи перевірки розмірів і форми
Методи виявлення прихованих дефектів
Адгезійний знос (знос при заїданні)
Механічно-хімічний знос
Окислювальний знос
Знос при фретінг-корозії
Електроерозійний знос
Гідроабразивний (Газоабразивний) знос
Ерозійний знос
Кавітаційний знос
Знос від утоми
Знос при фретінгу
Зміна властивостей матеріалу
Корозія вільних поверхонь
Абразивний знос
Знос
Зношування
Порушення взаємного розміщення деталей
Деформації і руйнування
Порушення жорсткості з’єднань
Порушення посадок
Порушення контакту спряжених поверхонь
Дефект
Бригадна форма організації праці
Постова форма організації праці
Бригадно-постова форма організації прац
Знеособлений метод ремонту
Індивідуальний метод ремонту
Агрегатний метод ремонту
Технологічна оснастка
Технологічне обладнання
Типова технологія
Технологічний процес ремонту - це
Технологічна операція
Технологічний перехід
Технологічний процес ремонту
Виробничий процес
Діагностування
Гарантійний ресурс (наробіток)
Строк служби
Строк гарантії
Повний ресурс
Ресурс
Залишковий ресурс
Капітальний ремонт (КР)
Наробіток
Поточний ремонт
Пошкодження
Комплексна система технічного обслуговування (ТО) і ремонту машин
Ремонт
Збереженість
Справність або несправність
Працездатність або непрацездатність
Безвідмовність
Довговічність
Ремонтопридатність
Надійність
Рівень якості
Якість