Електрогосподарство
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Оперативне обслуговування електроустановок здійснюється черговим персоналом, який працює за графіком, затвердженим відповідальним за експлуатацію електрогосподарства.

Черговий є відповідальним за правильну експлуатацію і безаварійну роботу на ділянці, яку він обслуговує.

Обходи і огляди ппрацюючого обладнання на своїй ділянці черговий проводить за графіком і інструкцією, затвердженими відповідальним за експлуатацію електрогосподарства. Черговий персонал може бути залучений до ремонтних робіт за розпорядженням вищепосадової особи, із звільненням на цей час від чергування.

Правилами технічної експлуатації забороняється чергування протягом двох змін підряд. В той же час залишення чергування без здачі зміни не допускається. Про здачу зміни черговий зобов'язаний доповісти старшому по зміні. Старший черговий по зміні зобов'язаний виконувати вимоги диспетчера електропостачаючої організації по зниженню навантаження, переключеннях і відключеннях транзитних ліній і ліній живлення, а також негайно доводити до відома диспетчера електропостачаючої організації про аварії, які прихводять до відключення ліній, що живлять підприємство. В період ліквідації аварій і переключень здача-прийом зміни відкладається; при довгій тривалості ліквідації аварій (більше одної зміни) зміна здається з дозволу адміністрації.

Оперативні переключення в електричних схемах РП підстанцій, щитів і зборок проводяться лише з відома старшого чергового персоналу. Список осіб, які мають право проводити оперативні переключення, затверджується відповідальним за експлуатацію електрогосподарства.

Взаємовідносини з цеховим черговим персоналом при проведенні оперативних переключень і технічні деталі операцій обговорюються в місцевій інструкції, яка розробляється відповідно до конкретних схем і умов підрпиємства на основі загальних правил ПТЕ і яка затверджується головним енергетиком підприємства.

Основні обов'язки чергового персоналу - 4.0 out of 5 based on 1 vote