Электрооборудование
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.70 (5 Голосов)

МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Для розрахунку обмотки потрібно визначити:

- перший частковий крок У1 (ширину секції);

- результуючий крок У і крок обмотки по колектору Ук;

- число пар паралельних віток А.

Розрахункові формули для простої двошарової петльової обмотки:

Розрахункові формули для простої двошарової петльової обмотки image002_97 Розрахунок обмотки  якоря ; image003_88 Розрахунок обмотки  якоря ,

Де Z – число секції обмотки;

К – Число колекторних пластин;

2а – Кількість паралельних віток;

B – Число, яке потрібно додати або відняти від Z, щоб при діленні на отри­мати ціле число (визначається із умови завдання).

Для простої петльової обмотки, коли Ук = +1, то вона правоходова, Ук = - 1 – лівоходова.

Для простої хвильової обмотки image004_91 Розрахунок обмотки  якоря , “+1” – для правоходової, “- 1” – для лівоходової.

Кількість паралельних віток для простої хвильової обмотки 2а = 2.

Принцип складання обмоткової таблиці полягає у наступному: в першій графі по вертикалі до кожної цифри додаємо Ук, в другої по вертикалі У, а по горизонталі У1, У Третьої по вертикалі Ук. Складання таблиці починається з першої колекторної пластини та на ній і закінчується.

 Виконання розгорнутої схеми обмотки якоря МПС слід починати з викреслювання однієї секції, яку вибирають довільно. Потім знаходять середину секції, яка визначається за формулою: image005_85 Розрахунок обмотки  якоря зубцевих ділення і проводять умовну лінію А-А паралельно лінії перерізу якоря l – l/, яка обмежує з обох боків схему обмотки. На лінії А-А над пазами на потрібній відстані вибирають точку А1. Ця точка з’єднується з верхнім шаром першого паза і з нижнім шаром наступного згідно до обмоткової таблиці. Лінія А-А на колекторі є лінією розділу колекторних пластин, наприклад 1 і 2. Проводячи лінію А-А через колектор, визначають положення ізоляційного прошарку між 1 і 2 колекторними пластинами. Для право ходової колекторна пластина 1 знаходиться зліва, а колекторна пластина 2 – справа від лінії А-А. Для лівоходової - навпаки. Після знаходження ізоляційного прошарку між 1 і 2 пластинами неважко повністю розбити колектор на колекторні пластини.

Слід пам’ятати, що при викреслюванні схеми ширина колекторної пластини умовно приймається рівною ширині зуба якоря, а ширина щітки дорівнює ширині колекторної пластини.

Після виконання першої секції, яку потрібно виділити іншим кольором, неважко накреслити всю схему повністю, пам’ятаючи, що відповідні боки лобових частин обмотки паралельні один одному.

 При встановленні щіток треба пам’ятати, що вони встановлюються на лінії геометричної нейтралі машини по відношенню до колектора, які (для симетричних обмоток) проходять через середини полюсів.

 Для викреслювання схеми паралельних віток потрібно визначити кількість плюсових та мінусових щіток і на яких колекторних пластинах вони знаходяться. Далі користуватися тільки обмотковою таблицею. Якщо почати викреслювати паралельну вітку з мінусової щітки, то закінчиться вона на плюсовій.

Розрахунок обмотки якоря - 4.6 out of 5 based on 5 votes