Электрооборудование
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (3 Голосов)

МАШИНИ ЗМІННОГО СТРУМУ

Основним елементом обмотки називають групу витків, з’єднаних послідовно і вкладених у два пази, що знаходяться на відстані кроку у. Цей елемент обмотки називають котушкою або секцією. Котушка (секція) має дві активні сторони, якими вона укладена в пази статора і які з’єднані між собою лобовими з’єднаннями.

Якщо активна сторона однієї котушки займає весь паз, то таку обмотку називають одношарової.

Котушковою групою називають ряд послідовно з’єднаних між собою котушок, які лежать у сусідніх пазах і належать до однієї фази обмотки. Кількість котушкових груп у фазі дорівнює числу пар полюсів. Якщо Z = 24, 2р = 4, m = 3, q = 2, то кількість котушкових груп дорівнює 2 (оскільки р = 2), а кількість котушок у групі дорівнює q.

Якщо одна сторона котушки займає половину паза, то таку обмотку називають двошаровою. В цьому випадку шар активних сторін котушок, розміщений у глибині пазів, називають нижнім і при складанні обмоткової таблиці його номер позначається штрихом, а шар, розміщений безпосередньо біля отвору паза – верхнім і номер його штрихом не позначається.

Двошарові обмотки в електричних машинах змінного струму мають найбільше застосування. Це пояснюється можливістю будь якого укорочення кроку обмотки і тим самим максимально наблизити форму кривої е. р.с. до синусоїди. Кількість котушкових груп у таких обмотках дорівнює кількості полюсів, тобто 2р. Котушкові групи у фазі з’єднуються послідовно між собою, але на зустріч одна одній. Таке з’єднання пояснюється тим, що е. р.с. розміщених поряд котушкових груп однієї фазної обмотки (С1 – С4) зсунути по фазі одна відносно одної на 1800 (ці котушкові групи розміщені під різнойменними полюсами).

Для розрахунку трифазної обмотки статора машини змінного струму потрібно визначити:

1. Основні параметри обмотки

а) полюсну поділку τ = . Якщо крок обмотки у = τ, то це обмотка з повним кроком; якщо у < τ, то це обмотка з укороченим кроком;

б) крок обмотки у (ширину секції), якщо у < τ;

в) число пазів на полюс і фазу , де m – кількість фаз (для двошарових обмоток число секцій подвоюється);

г) фазовий крок уф = (відстань між початками фаз).

2. Скласти обмоткову таблицю.

Обмоткова таблиця складається по номерам котушкових груп для кожної фази. Слід пам’ятати, що між сусідніми котушковими групами однієї і тій самої фази завжди знаходяться дві котушкові групи інших фаз. При з’єднанні котушкових груп у фазі потрібно врахувати правило для двошарових обмоток: кінець попередньої котушкової групи з’єднується із кінцем наступної за ходом обмотки котушкової групи, а початок попередньої – із початком наступної.

3. При кресленні розгортки обмотки статора машини змінного струму ширину між пазами прийняти рівною 0,5 см., а ширину між верхнім і нижнім сторонами секції 0,1 см.

4. Для визначення напрямку е. р.с. у секціях фазних обмоток і відповідного розміщення полюсів користуватися законом електромагнітної індукції (правило правої руки).

5. Клемний щиток зобразити у вигляді прямокутника розмірами 2 х 4 см., з’єднати виводи початків і кінців кожної фази згідно до варіанту ( Y/∆ ).

 

 Для визначення номінального і критичного ковзання треба спочатку визначити синхронну частоту обертання магнітного поля:

, хв.-1,

Тоді номінальне та критичне ковзання визначаються за формулами:

;

 Для визначення номінального і максимального струмів слід пам’ятати, що:

, а ,

Де - кратність пускового струму.

Номінальний, пусковий і максимальні моменти визначають за

Формулами:

27

; ,

Де KМ і Kп - перевантажувальна здатність та кратність пускового моменту двигуна відповідно.

. Важливо усвідомити, що обертаючий момент двигуна пропорцій­ний квадрату напруги мережі М = U2, тобто асинхронні двигуни дуже чутливі до зміни напруги мережі.

Для визначення, чи запуститься двигун при зниженні напруги мережі до = та, чи буде він працювати при зниженні напруги до за умови що = Const Слід виходити із співвідношення: >, де = - пусковий момент при зниженні напруги мережі.

Умовою можливості роботи асинхронного двигуна при зниженні напруги мережі є вираз > Мст , де - максимальний момент двигуна при зниженій напрузі. При визначенні слід також пам’ятати, що М = U2, тобто:

.

 Механічну характеристику асинхронного двигуна побудувати за чотирма точками:

S1 = 0, M1 = 0;

S2 = sН, М2 = Мн;

S3 = sКр, М3 = МMax;

s4 = 1 , M4 = Мп.

Механічні характеристики асинхронної машини Механічні характеристики асинхронної машини показані на рисунке.

Розрахунок асинхронного двигуна - 3.3 out of 5 based on 3 votes