Лекции по техническим темам
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)

ЛЕКЦІЯ 12. ЗАХИСТ ТРАНСФОРМАТОРІВ.

Силові трансформатори необхідно захищати:

1) від к. з. в обмотках та на його виводах;

2) від виткових к. з.;

3) від однофазних к. з. на заземлений корпус;

4) від зовнішніх струмів к. з.;

5) від перегрузу;

6) від зниження рівня масла.

§ 12.1 Трансформатори 10/0,4 та 35/10.

Трансформатори 10/0,4 та 35/10 потужністю до 2500 кВА захищають з високої сторони тільки запобіжниками (ПК-10, ПВТ-35).

При цьому:

1) Uнзап>Uнмережі

2) Номінальних струм відключення запобіжника повинен дорівнювати або перевищувати струм к. з. в місці встановлення:

Інвід≥Ік(3)мах;

3) для ТП 10-6/0,4 кВ:

Інв≈2Інтр, (по таблиці)

При цьому, звичайно забезпечується селективність дії між ПКТ-10 та автоматичними вимикачами миттєвої дії.

§ 12.1 Грозовий захист.

Для захисту трансформатора від внутрішніх замикань, а також від зниження рівня масла найчастіше використовують газове реле, яке розташовують на маслопроводі між баком і розширювачем трансформатора.

Сучасне газове реле (Бухгольца) виробництва Германії має 2 поплавки зв’язані з ртутними контактами.

В залежності від інтенсивності газовиділення замикається перша пара контактів на сигнал, або друга пара – на відключення трансформатора. Газові реле дуже чутливі, але вони не захищають трансформатор від зовнішніх к. з. на виводах. Газовий захист потрібно виводити із дії коли є вероятність помилкового спрацювання (після ремонтів, після долівки масла та інше). Тому цей захист не може бути єдиним і повинен доповнюватися іншими засобами захисту.

§ 12.2 З метою виявлення пошкоджень на виводах трансформатора та резервування газового захисту використовують струмову відсічку на боці живлення, яка діє на відключення трансформатора з обох боків (трансформатори Sн<6300 кВА)

Струм спрацьовування струмової відсічки визначають:

1) image001_17 Захист трансформаторів.image002_21 Захист трансформаторів.

- струм к. з. за трансформатором, який треба привести до боку живлення.

2) Ісп. в³(3…4)*Ін. тр

Кн =1,3¸1,4 – для реле РТ-40

Кн »1,6 для РТ-80 та РТМ

Струм спрацьовування реле відсічки

image003_23 Захист трансформаторів.

чутливість

image004_19 Захист трансформаторів.image005_19 Захист трансформаторів.

- image006_19 Захист трансформаторів.мінімальний струм к. з. в місці встановлення відсічки;

- коефіцієнт трансформації струму

Кч³2 (біля)

Практично відсічка захищає від к. з. на виводах трансформатора та більшу частину обмоток. Повністю відсічка трансформатор не захищає.

відсічка


§ 12.4 Для захисту трансформаторів 35-110/10 кВ від зовнішних к. з. на низковольтних шинах та в електричній мережі 10 кВ використовують МСЗ трансформатора.

Якщо є вимикачі з обох сторін трансформатора, то МСЗ діє на відключення обох вимикачів з різними видержками часу.

Зпочатку трансформатор вимикається з боку споживача, а якщо к. з. не зникло – з боку живлення.

МСЗ трансформатора


Якщо к. з. на шинах (т. К1) спрацьовує YAT-2, а якщо на виводах трансформатора (т. К2) – спрацьовує YAT-1. Якщо трансформатори працюють роздільно, то Іспр МСЗ визначають:

image009_18 Захист трансформаторів.

де Кн – коефіцієнт надійності;

Кп – коефіцієнт повернення.

image010_18 Захист трансформаторів.

де Ік(2)мін – мінімальний струм к. з. за трансформатором.

Кч ³1,5 (біля)

Для трансформаторів 35/10 МСЗ виконують за схемою неповної зірки з двома або трьома реле; 110/10 – за схемою трикутника з двома або трьома реле.

§ 12.5 Захист повишаючих трансформаторів.

Захист повишаючих трансформаторів з потужність Sн>1000 кВА виконує МСЗ з пуском по мінімальній напрузі:

image011_15 Захист трансформаторів.

Пуск по мінімальній напрузі виконується за допомогою 3х реле мінімальної напруги; контакти цих реле з’єднуються послідовно з контактами струмового реле.

§ 12.6 Захист трансформаторів від перевантаження.

Захист трансформаторів від перевантаження виконується за допомогою одного струмового реле РТ-40, яке діє з видержкою часу на сигнал. Струмове реле підключають до однієї з фаз з будь-якого боку трансформатора.

image012_15 Захист трансформаторів.,

Захист трансформаторів від перевантаження виконується за допомогою одного струмового реле РТ-40


Щоб не було не правильного спрацювання видержку часу сигналізації перевантаження потрібно вибирати на ступень більшу ніж в МСЗ споживчої лінії.

§ 12.7 Диференціальний захист.

Диференціальний захист – встановлюється на трансформаторах Sн³6300 кВА, на трансформаторах, що працюють паралельно з потужності Sн³4000 кВА.

Диференціальний захист працює на принципі зрівняння значення та фази струмів по кінцях захищаемого елементу (трансформатора, генератора, частини лінії).

Для цього з двох боків захищаємого елементу встановлюють трансформатори струму. Вторинні обмотки з’єднують послідовно, а реле підключають до них паралельно.

Диференціальний захист захищає трансформатор від міжфазних к. з., від к. з. на землю та від виткових замикань.

Дифзахист реагує тільки на пошкодження в зоні між трансформаторами струму, тому він має абсолютну селективність.

Диференціальний захист

а) в нормальному режимі роботи та зовнішньому к. з. через обмотку реле буде проходити струм небалансу, який дорівнюватиме різниці вторинних струмів трансформаторів струму ТА1 і ТА2.

image015_16 Захист трансформаторів.

б) при к. з. в зоні дії захисту через реле буде проходити вторинний струм трансформатора ТА1;

image016_13 Захист трансформаторів.

в) при двохсторонньому живленні через реле буде проходити сума вторинних струмів і захист стає ще чутливішим.

§ 12.7.1 Особливості дифзахисту трансформатора.

1) при підключені трансформатора під напругу або після ліквідації від зовнішніх к. з., коли напруга зростає стрибком, з’являється струм намагнічування, який може перевищувати номінальний струм у 6…8 разів. Тому струм намагнічування, дія якого на дифзахист така ж як і дія струму к. з. в зоні захисту, входить як складова до Інб. ном.

2) неоднакові схеми з’єднання обмоток вищої та нижчої напруги силового трансформатора (наприклад Y/D) ведуть до появи Інб. схеми, тому що є фазовий сдвиг первинних струмів.

3) Неодинакові коефіцієнти трансформації ТС та ступенчаста шкала цих коефіцієнтів (практично неможливо забезпечити одинаковість вторинних струмів ТС) веде до появи Інб. тс

4) Автоматична зміна коефіцієнта трансформації силового трансформатора з РПН.

5) Різні типи та конструкції ТС з високою та низького боку силового трансформатора.

Щоб змінити вишепереличені складові Інб використовують слідуюче:

1) для відстроювання від кидка струму намагнічування трансформатора захист виконують більш грубим по струму спрацювання захисту або реле підключають через трансформатор насичення струму.

2) Види дифзахистуІнб. схеми – збалансовують за рахунок відповідного з’єднання обмоток ТС з обох боків силового трансформатора.

3) Інб. тс зменшують за рахунок спеціальних зрівнюючих обмоток (з малоступенчастою шкалою зміни числа витков трансформатора насичення струму).

§ 12.7.2 Види дифзахисту.

В залежності від способу відстроювання струму спрацювання дифзахист виконують:

1) диференціальна струмова відсічка – просте виконання (на базі реле РТ-40, без трансформатора насичення); має малу чутливість, застосовується рідко.

2) Диференційний захист з трансформаторами насичення струму, для цього використовують спеціальне реле РТ-40 та трансформатора насичення струму. Широко використовується для захисту трансформаторів Sн³6300 кВА

3) Коли захист з РНТ-565 – недостатньо чутливий, використовують дифзахист на основі реле з магнітним гальмуванням (типа ДЗТ).