Лекції Допуски і технічні вимірювання (ДПТВ)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.83 (3 Голосов)

Основи технічних вимірювань

Питання

1.  Вступ в метрологію. Значення технічних вимірювань в забезпеченні взаємозамінності і якості машин

2.  Класифікація методів і засобів вимірювання. Похибки засобів вимірювання.

3.  Державна система забезпечення єдності вимірювань.

Роль вимірювань невпинно зростає в усіх галузях науки і техніки. Великого значення набуває вірогідність і надійність вимірювань.

З науково-технічним прогресом все більше зростає і роль метрології – науки про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності і способу досягнення необхідної точності. В метрології розглядаються загальні питання вимірювань:

·  одиниці фізичних величин та їх системи;

·  еталони і способи передачі розмірів одиниць від еталонів зразковим і робочим засобам вимірювань;

·  методи і засоби вимірювань;

·  загальні методи обробки результатів вимірювань і оцінки їх точності й вірогідності;

·  основи забезпечення єдності вимірювань.

Виключно велика роль вимірювань у підвищенні якості продукції. Вона полягає не тільки в контролі якості за допомогою засобів вимірювань, але і в забезпеченні необхідних показників якості в самому технологічному процесі за допомогою засобів активного контролю.

Технічні вимірювання в машинобудуванні є органічною частиною всього технологічного процесу. Стан вимірювальної техніки значно впливає на економіку виробництва машин та їх якість.

Вимірювання в машинобудуванні і ремонті охоплює головним чином геометричні параметри – лінійні, діаметральні та кутові розміри, форму, хвилястість та шорсткість поверхонь. В Україні для переважного застосування у 1963 році введена Система СІ (ГОСТ 9807-61).

Методи вимірювань – це сукупність прийомів, використання принципів і засобів вимірювання. Розрізняють такі методи вимірювань: абсолютний, відносний, прямий, посередній, контактний, безконтактний, диференційований, комплексний. Також методи вимірювань поділяються на активні і пасивні, на автоматичні і ручні.

Класифікація засобів технічних вимірювань:

·  еталони одиниць фізичних величин;

·  міри;

·  калібри;

·  універсальні засоби вимірювань;

·  засоби вимірювань спеціального призначення.

Похибки вимірювань – відхилення результату вимірювання від дійсного значення вимірюваної величини. Похибки поділяють на три групи: систематичні, випадкові і грубі. Систематичні похибки включають інструментальні, методичні та суб’єктивні. Розрізняють поняття сумарної похибки. Найбільше на точність вимірювань впливає температурна похибка.

Основними метрологічними показниками засобів вимірювання є наступні: інтервал поділок шкали; ціна поділки шкали; діапазон вимірювань приладу в цілому; межа вимірювання; вимірювальна сила; абсолютна похибка приладу; відносна похибка приладу; похибка вимірювання; Точність засобів вимірювання; точність вимірювання; чутливість вимірювального приладу; поріг чутливості; поправка; клас точності.

Єдність вимірювань – такий стан вимірювань, при якому їх результати виражені у вказаних одиницях і похибки вимірювань відомі із заданою ймовірністю. Без єдності вимірювань неможливо порівнювати результати вимірювань, виконаних у різних місцях, у різний час, з використанням різних методів і засобів вимірювань.

В Україні єдності вимірювань надається важливого значення, про що свідчить, затверджений 1993 році Декрет Кабінету Міністрів “Про забезпечення єдності вимірювань” № 40-93 від 26 квітня 1993 р.

Через широку мережу державних повірювальних лабораторій виконується контроль за належним станом, своєчасність повірок юстировок вимірювальної техніки. У міністерствах керівництво метрологічною службою виконується відділом головного метролога.

На підприємствах і в організаціях питаннями метрологічного забезпечення займається відділ метрології.

Лекція Основи технічних вимірювань - 4.7 out of 5 based on 3 votes