Лекції Допуски і технічні вимірювання (ДПТВ)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00 (3 Голосов)

Методичні основи стандартизації

Питання

1.  Класифікація і кодування.

2.  Параметричні ряди.

3.  Складові методи стандартизації.

Основою стандартизації є класифікація і кодування, застосування параметричних рядів та складові методи такі, як симпліфікація, уніфікація, типізація і агрегатування, використання елементів єдиних міжгалузевих стандартів.

Для обробки інформації з метою обліку і управління виробництвом за допомогою електронно-обчислювальної техніки необхідно представити її у кодовано-цифровій формі. Для цього існує Державна система класифікації і кодування. В основі даної системи лежить принцип систематизації.

Систематизація – діяльність по розташуванню предметів, явищ або понять у певному порядку та послідовності, яка створює чітку систему, зручну для користування. Класифікація і кодування є попереднім елементом при виконанні робіт із стандартизації.

Державна система класифікації і кодування складається із класифікаторів промислової і сільськогосподарської продукції, конструкторської документації і технологічного класифікатора.

Параметричний ряд – закономірно побудована сукупність числових значень головного параметра машин (інші вироби) однакового функціонального призначення. Прикладом параметричних рядів є ряди переважаючих чисел.

Ряди переважаючих чисел використовуються при стандартизації параметрів і розмірів машин, їх складових одиниць і деталей. Система переважаючих чисел є теоретичною базою і основою стандартизації. Ці ряди застосовують при стандартизації і виборі оптимальних значень параметрів та у процесі проектування машин.

Основними методами стандартизації є симпліфікація, типізація, уніфікація та агрегатування.

Симпліфікація – робота з раціонального обмеження числа марок, типів і видів матеріалів, процесів, яка завершується випуском обмежуючого стандарту.

Типізація – обґрунтоване зведення різноманітних машин до невеликої кількості типів.

Уніфікація – використання одноманітності конструкцій однакових за функціональним призначенням деталей, складових одиниць, які застосовуються у різних машинах для раціонального скорочення типів і видів розмірів.

Агрегатування – метод компановки обладнання і приладів з уніфікованих агрегатів машин.

У інженерній діяльності постійно користуються єдиними міжгалузевими елементами стандартів, а саме єдиною системою конструкторської і технічної документації (ЕСКД і ЕСТД), єдиною системою технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ) та єдиною системою допусків і посадок (ЄСДП).

Оскільки стандартизація базується на досягненнях науки, техніки практичного досвіду особливо важливою є така її форма як випереджальна стандартизація.

Випереджальна стандартизація дії на основі розвитку та зміни у часі параметрів і показників якості об’єктів стандартизації. Випереджальні стандарти встановлюють перспективні параметри, більш високі показники якості виробів і строки освоєння їх промисловістю.

Комплексна стандартизація – цілеспрямоване і планомірне встановлення і застосування системи взаємопов’язаних вимог до об’єкту для оптимального вирішення конкретної проблеми.
Лекція Методичні основи стандартизації - 3.0 out of 5 based on 3 votes