Лекції Допуски і технічні вимірювання (ДПТВ)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)

“ВСТУП”

Питання

1. Значення дисципліни ДПТВ

2. Роль стандартизації та взаємозамінності в системі управління технічним рівнем і якістю продукції в аграрному секторі виробництва.

3. Структура предмету та зв’язок з іншими дисциплінами.

В сучасних економічних умовах висока якість, відповідність продукції та послуг світовому рівню є єдиною умовою її конкурентноздатності та виживання цілих галузей, не говорячи вже про окремі підприємства.

Загальновідомо, що в основу сучасного промислового виробництва покладено такий принцип як масовість, а в умовах масового виробництва широко застосовується спеціалізація та кооперування. Тобто для виробництва однієї машини необхідна кооперація сотень підприємств різних галузей і кожне з них має всій напрям виробничої діяльності або іншими словами – спеціалізацію. Тому питання якості продукції тісно пов’язані із розширенням робіт, які спрямовані на удосконалення:

·  системи стандартизації;

·  взаємозамінності;

·  метрологічного забезпечення;

·  поліпшення методів і засобів контролю продукції.

Тому при підготовці сучасного інженера велика увага приділяється вивченню широкого кола питань, присвячених саме стандартизації, взаємозамінності та технічним вимірюванням.

Мета вивчення курсу ВСТВ полягає у здобутті інженерами теоретичних знань і практичних навичок:

·  використання і додержання вимог комплексних систем загальнотехнічних стандартів;

·  виконання точних розрахунків при виборі посадок типових з’єднань деталей машин;

·  метрологічного забезпечення при виготовленні, експлуатації і ремонті сільськогосподарської техніки.

Курс ВСТВ базується на таких загальноосвітніх дисциплінах як фізика, математика, креслення та є логічним завершенням загальноінженерних дисциплін: теорія машин і механізмів, технології металів, опору матеріалів, теоретичної механіки, деталей машин та ін. Даний курс розглядає питання точності геометричних параметрів, як необхідну умову взаємозамінності і таких важливих показників якості, як надійність і довговічність.

Методика викладання даної дисципліни полягає у проведенні лекцій, де висвітлюються ключові моменти тем. Лабораторні заняття, що дають змогу закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях та у процесі самостійної роботи, а також надбати практичні навички користування метрологічним інструментом. Курсова робота дає змогу закріпити теоретичні знання розрахунку посадок типових з’єднань деталей, вибору метрологічного інструменту. Підготовка і складання іспиту систематизує, закріплює та контролює отримані у процесі вивчення дисципліни знання.