Лекції Трансмісія і ходова частина
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00 (1 Голос)

Начіпні пристрої, автозчепи, гідрофікований гак

Начiпнi пристрої призначенi для приєднання до трактора машин, знарядь i причепiв. Начiпний пристрiй трактора Т-150 (рис. 24.6.1.) складається з начiпної 8 i упряжної скоби 7, бугелiв 1, шворня 5 i з'єднувальних пальцiв 6. Бугелi прикрiплепi болтами до кронштейнів начiпного механiзму. До начiпних бугелiв крiпиться скобаз п'ятьма отворами, якi дозволяють встановлювати упряжну скобу по oci трактора, а також змiщувати її лiворуч та праворуч вiдповiдно на 80 i 160 мм. На заводi скобу встановлюють на висотi 369 мм вiд опорної поверхнi трактора. Обертаючи скобу i причiпнi бугелi, можна змiнювати висоту з точки причепа.

Для автоматичного з'єднання сiльськогосподарських машин або знарядь з трактором застосовують авmозчепu СА. За допомогою автозчепу з'єднують машину, вicь якої змiщено вiдносно oci тракторадо 120 мм, а замок нахилений вперед або вiдхилений в вiк до 15°.

На тракторах МТЗ-100 та МТЗ-102 для агрегатування з причiпними машинами застосовують маятниковий пристрiй з допустимим вертикальним навантаженням на нього 6 кН.

Начіпний пристрій 

Для приєднання до трактора двовiсних причепiв на деяких тракторах застосовують буксuрнi пpucmpoї. Буксирний пристрiй тракторів МТЗ крiплять до кронштейна поворотного вала начiпного механiзму за допомогою двох пальцiв 2 (рис. 24.6.2). Biн складається з тягового гака 12 з напрямним апаратом (нижнiй уловлювач 14 i козирок 10), фiксатора зiва гака 11, корпуса автомата зчiпки 4, в якому розташований упор фiксатора 7 з пружиною 6, пружина фiксатора 5, а також важiль фiксатора 13, який є на oci 15 рукоятки 9 керування фiксатором. Рукоятка обладнана зворотною пружиною. Верхня частина важеля фiксатора перемiщується у вифрезерованiй порожнинi фiксатора 11. Для приєднання причепа до трактора рукояткою 9 фiксатор ставлять у положення вiдкритого зiва гака, а нижнiй уловлювач 14 у горизонтальне положення. Уловлювач при pyci трактора заднiм ходом є напрямною для петлi дишла причепа. Петля натискує на виступаючий фiксатор 11, утоплює його всередину корпуса 4 i заходить узiв гака 12. Пiсля зчiпки петлi дишла iз зiвом крюка фiксатор 11 пiддiєю пружини рукоятки 9 повертається у початкове положення.

Для розчеплення трактора з причепом рукояткою 9 фiксатор перемiщають вперед i знiмають дишло причепа згака.

Буксирний пристрий тракторів МТЗ 

Для робот и з одповicними причепами, гноєрозкидачами та iншими машинами, якi створюють не тiльки поздовжнє i бокове навантаження, а й вертикальне, застосовують гiдрофiкований nрuчinний гак. Порiвняно з розглянутим буксирним пристроєм гак здатний витримувати значно бiльше вертикальне навантаження. Кронштейн 3 (рис 24.6.3) згаком 1 крiпиться спецiальними болтами до днища заднього моста i кришки ВВП, а тягами з'єднується з пальцями зовнiпшiх важелiв начiпного механiзму. Керують (пiдняття, опускання) гiдрогаком за допомогою основного цилiндра начiпної системи. Рукоятка 9 вiдводить захвати гака при приєднаннi (вiд'єднаннi) напiвпричепiв. У робочому положеннi гак опирається на захвати 2.

Гiдpoгaк трактора Т-150К встановлюють у мicцях крiплення нижнiх тяг начiпного механiзму (пicля їх зняття). Пiднiмають i опускають його рукояткою гiдророзподiльника як i заднiй начiпний механiзм. Гiдрофiкований причiпний гак забезпечує швидке з'єднання i роз'єднання трактора i причепа з робочого мicця водiя, при цьому пiдвищується продуктивнicть трактора та значно полiпшується робота тракториста.

Щоб полегшитн приєднання й вiд'єднання начiпних i напiвначiпиих машин та знарядь до начiпного механiзму трактора з мicцяводiя застосовують автоматичні зчiпкu. Автозчiпка - це рамка 9 (рис. 24.6.4), яка складається з двох квадратних труб, зварених пiд кутом 650. За допомогою пальцiв рамку приєднують до поздовжнiх тяг начiпного механiзму. У верхнiй частинi розмiщений кронштейн 6 з отвором для приєднання до центральної тяги.

Гідрофікованиий гак тракторів МТЗ

Для начiплювання машини-знаряддя трактор з опущеною рамкою подається назад так, щоб вона увiйшла у порожнину замка 1 начiпної машини. Пicля цього переключенням розподiльпика на «Пiднiмання» машину начiплюють. Собачка 8 пiд дiєю пружини 7 заскакує у паз замка i фiксує з'єднання.

Для вiд'єднання трактора вiд машини тросом повертають рукоятку 5, виводять собачку 8 iз зачєплєння з упором 3 i, утримуючи її в такому положеннi, опускають начiпний механiзм за допомогою золотника розподiльника «Плаваюче» до виходу рамки iз замка, потiм вiд'їджають вiд машини-зпаряддя.

Автоматична зчіпка СА-1 

Регулювальні ексцентрики 4 забезпечують щiльнiсть з'єднання собачки з упорною планкою З.

Автозчiпка СА-l призначена для унiверсально-просапних трактоpiв, а СА-2, унiфiкована з нею для тракторів загального призначення.

Начіпні пристрої, автозчепи, гідрофікований гак - 3.0 out of 5 based on 1 vote