Определения и термины
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Якість – сукупність властивостей виробу, які визначають його здатність задовольняти зумовлені потреби людини, виробництва тощо. Досі немає певних кількісних показників якості, тому її визначають непрямими показниками: технічними (потужність, продуктивність, ККД та ін.); технологічними (технологічність конструкції), тобто ступенем довершеності конструкції з точки зору найбільш ефективного його виготовлення або ремонту; експлуатаційними (надійність, експлуатаційні характеристики), які показують ступінь довершеності в експлуатації; ергономічними, що регламентуються фізіологічними, психологічними, психофізіологічними властивостями людини для оптимізації її діяльності у системі «людина – машина – середовище»; економічними (собівартість, капіталовкладення на виробництво й експлуатацію та ін.) тощо (рис.).

Класифікація показників якості

 

 

Якість - 5.0 out of 5 based on 1 vote