Определения и термины
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Бригадна форма організації праці характеризується тим, що виконання певного обсягу робіт по ремонту машин закріплюється за бригадою, яка складається із тимчасових робітників-механізаторів. Як правило, бригада виконує мийно-розбиральні і складально-регулювальні роботи, добре освоєні механізаторами. Ковальсько-зварювальні, верстатні, мідницько-жерстяницькі роботи, ремонт паливної апаратури, гідросистеми, електрообладнання тощо виконують постійні робітники на спеціалізованих робочих місцях і дільницях.

На період ремонту за бригадою закріплюється певна виробнича дільниця майстерні (мийна, ремонтно-монтажна, ремонту сільськогосподарських машин та ін.) з необхідним обладнанням, пристроями та інструментом.

Керівництво бригадою здійснює завідувач майстерні через бригадира, призначеного з числа найбільш кваліфікованих механізаторів (слюсар-наладчик або помічник бригадира тракторної бригади). Робітники бригади зобов’язані дотримуватись режиму роботи майстерні й вимог техніки безпеки, в строк і якісно виконувати встановлений обсяг робіт, дбайливо ставитися до майна майстерні.

Бригадну форму організації праці застосовують у майстернях тракторних бригад і малопотужних центральних майстернях господарств. Виробнича програма в цих майстернях невелика, ремонтують машини різних марок, завантаження майстерні ремонтними роботами протягом року нерівномірне, тому розчленування технологічного процесу на окремі операції в таких майстернях недоцільне.

Підвищити ефективність бригадної форми організації праці можна за рахунок організації ремонту тракторів і комбайнів на відремонтованих (нових) складальних одиницях (агрегатах) і наявності обмінного фонду. Позитивним цієї форми є те, що члени бригади прагнуть відремонтувати свої машини до початку сільськогосподарських робіт.

Бригадна форма організації праці - 5.0 out of 5 based on 1 vote