Определения и термины
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Метод вільних коливань розроблений в Інституті технічного сервісу (ІТС) Української академії аграрних наук (УААН) в 1995 році під керівництвом Кірси В. І. полягає у збудженні вільно затухаючих пружних коливань в деталі за допомогою одиничного каліброваного удару металевою кулькою, аналізі параметрів коливань (амплітуда, частота, час затухання), за результатами якого роблять висновок про наявність чи відсутність дефектів. Метод дає можливість визначити тріщини, порушення суцільності або однорідності матеріалу в будь-якому місці об’єму деталі та рівень накопичених напружень утомленності матеріалу. На даний час це найбільш продуктивний і надійний метод.

За методом вільних коливань розроблена і впроваджена на ремонтних підприємствах України та країн СНД установка «Удар» (рис. ) для дефектування колінчастих валів, фланців маховиків, шатунних болтів та гільз циліндрів автотракторних двигунів. Цей метод з використанням установки «Удар» дозволяє одержати результат дефектоскопії за 10…15 с.

Установка «Удар» для дефектоскопії колінчастих валів

Рисунок  – Установка «Удар» для дефектоскопії колінчастих валів

Дослідження показали, що різні види дефектів у матеріалі деталі створюють сигнали, які суттєво відрізняються за своїми параметрами навіть тоді, коли застосовується лише один метод вільних коливань. Тому сприйняття та обробка лише одного параметру не виключає похибки в оцінці стану дефектності деталі. Цього можна уникнути завдяки застосуванню засобу багатоканального аналізу інформації, основаного на комп’ютерній техніці. Розроблено установку для дефектування колінчастих валів (рис. ) на базі персонального комп’ютера (ПК), укомплектованого аналого-цифровим перетворювачем L-1250 із застосуванням пакету програми обробки сигналів (ПОС) НВО «Мера», який виконує цифрову фільтрацію сигналу, спектральний аналіз коливань із застосуванням швидкого перетворення Фур’є (ШПФ), взаємоспектральний аналіз, перетворення Гілберта, побудову огинаючої процесу коливань. Застосування такої вимірювальної системи дає можливість на більш високому рівні провести обробку сигналу, що підвищує надійність і оперативність результатів дефектоскопії.

Комп’ютеризована установка для дефектоскопії колінчастих валів

Рисунок  – Комп’ютеризована установка для дефектоскопії колінчастих валів

У результаті дефектування спряжень і деталей складається Відомість дефектів, що є основним документом для подальшого проведення ремонтних робіт, відновних операцій, виявлення потреби в запасних частинах і ремонтних матеріалах, що визначають вартість ремонту машини.

Метод вільних коливань - 5.0 out of 5 based on 1 vote