Підручник матеріалознавство
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

Сталі і сплави цього типу використовують як матеріал, що має мінімальний електроопір, або, навпаки, для перетворення електричної енергії на теплову. Друга група електротехнічних сплавів має високий електроопір і використовується для виготовлення електронагрівальних елементів і реостатів.

Для провідникових матеріалів застосовують мідь, алюміній, рідко — срібло. Провідникові матеріали повинні містити мало домішок, оскільки легувальні домішки підвищують електроопір.

Особливу групу провідникових матеріалів становлять спеціальні провідники. Зі зниженням температури відбувається монотонне падіння електроопору. Проте за температур, що наближаються до абсолютного нуля (такі температури називають критичними), опір деяких металів і сплавів різко зменшується. Для таких провідників використовують сплави Nb — Ті, Nb — Zn, Nb — Zn — Cu, Nb — Ge та ін.

Для електронагрівників використовують феритні низьковуглецеві сталі, леговані хромом і алюмінієм (хромалі), й сплави нікелю і хрому (ніхроми), які працюють в умовах температур 1100... 1200 °С. Молібденові нагрівники, хоча і мають високу допустиму температуру експлуатації (до 1500 °С), через низьку жаростійкість можуть працювати тільки у вакуумі або в середовищі інертних газів.

Для реостатів використовують мідно-нікелеві сплави з добавленням мангану (константан), електроопір яких мало змінюється за коливальних температур. Константан МНМц40-1,5 містить 40 % Ni і 1,5 % Μn.

Залежність температурного коефіцієнта лінійного розширення від вмісту нікелю в fe — ni сплавахСплави з малим температурним коефіцієнтом лінійного розширення. Малий температурний коефіцієнт лінійного розширення мають сплави системи Fe — Ni в інтервалі концентрації 29...45%Ni.

Залежність температурного коефіцієнта лінійного розширення від вмісту нікелю наведено на рис.  Найменше значення коефіцієнта α має інвар 36Н — сплав, який містить 36 % нікелю (а = 1,5•10-6 К-1). Ще нижче значення коефіцієнта лінійного розширення

(а = 1,0•10_6 К-1) в температурному інтервалі від —60 до +100 °С досягається при використанні суперінвару 32НКД — сплаву, додатково легованого кобальтом і міддю (31,5...33,0 % Ni, 3,2...4,2 % Co, 0,6...0,8 % Си).

Електротехнічні сталі і сплави - 5.0 out of 5 based on 2 votes