Пожежна насосна станція ПНС 110
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)

СИСТЕМА ПІДІГРІВУ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА 2Д12Б

Система підігріву дизельного двигуна призначена для підігріву двигуна і масла перед пуском двигуна при температурі навколишнього середовища +5°С і нижче.

Система підігрівуМал. 20.

Система підігріву:

1 – масляний бак; 2 – радіатор; 3 – кран випуску повітря; 4 – крани відключення системи підігріву; 5 – ко-тел; 6 – нагнітач; 7 – кран зливу води; 8 – паровідвідні трубки; 9 – манометр; 10 – крани додаткового охолодження; 11 – фільтр; 12 – насос ПН-110; 13 – двигун; 14 – охолоджувач мас-ла.

Система підігріву (мал.20) складається з трубопроводів системи охолоджування, котла 5, нагнітача 6, пульта керування системою та кранів включення системи підігріву 4.

ПРИНЦИП РОБОТИ

Нагріта у котлі 5 охолоджувальна рідина рухається під тиском, який створює нагнітач 6, у випускні колектори. З колекторів рідина опускається у сорочки охолоджування головок циліндрів. Із сорочок охолодження головок циліндрів проходить у сорочку охолодження блоків циліндрів. Після прогріву сорочок блоків циліндрів рідина через циркуляційний насос рухається до маслянного бака, минаючи охолоджувач мастила. В маслянному баку рідина проходить по спіральній трубці і підігріває мастило в баку. З масляного бака охолоджувальна рідина знову рухається у котел підігрівача.

Принцип роботи системи підігріву зворотній роботі системи охолодження. Нагріта охолоджувальна рідина рухається зверзу – вниз, тим самим прогріває своєю температурою вузли, які при роботі двигуна повинні мати вищу температуру. Таким чином запобігається вихід з ладу цих вузлів через дисбаланс температур.

Нагнітач

Розташування вузлів підігрівача на дизельному двигуніНагнітач призначений для подачі повітря і пального у котел пі-дігрівача, а також для створення циркуляції рідини в системіі підігріву.

 

Розташування вузлів підігрівача на дизельному двигуні:

А – котел; Б – генератор; В – форсунка; Г – нагнітач; Д – паливний насос системи підігріву; Ж – пульт керування системою підігріву; З – випускний колектор; 1 – тумблер включення живлення; 2 – трьохпозиційний тумблер; 3 – кнопка додаткового опору; 4 – вікно огляду накалу спіралі; 5 – вмикач свічки розжа-рювання.

Нагнітач Г (фото 5) працює від електричного двигуна і розташовується з правого боку дизельного двигуна над котлом.

Нагнітач (мал.21) складається з повітряного нагнітача 1, відцентрової помпи 2, паливного насоса, вала нагнітача 3, крильчатки 4, повітронапірного каналу 5, вихідного патрубка 6, вхідного патрубка 7.

Нагнітач

Мал. 21. Нагнітач:

1 – відцентровий повітронагнітач; 2 – відцентрова помпа; 3 – вал нагнітача; 4 – крильчатка; 5 – повітронапірний канал; 6 – вихідний патрубок; 7 – вхідний патрубок.

Котел підігрівача.

Котел підігрівача А (фото 5) призначений для безпосерднього нагріву рідини.

Котел (мал.22) складається з металевого короба 1, нижнього пат-рубка 2, свічки розжарювання 3, форсунки 4, повітряного патрубка 5, вікна для нагляду 6, кришки 7, верхнього патрубка 8, камери згоряння 9, жарової камери 10, вихлопного патрубка 11, порожнини котла 12, регулювального гвинта 13.

ПРИНЦИП РОБОТИ

Паливо (ДП) під тиском, який створює паливний насос, подається у форсунку 4. З форсунки потрапляє в камеру згоряння 9.

Котел підігрівача

Мал. 22. Котел підігрівача:

1 – металевий короб; 2 – нижній патрубок; 3 – свічка розжарювання; 4 – форсунка; 5 – повітряний патрубок; 6 – вікно для нагляду; 7 – кришка; 8 – верхній патрубок; 9 – камера сгоряння; 10 – жарова камера; 11 – вихлопний патрубок; 12 – порожнина котла; 13 – регулювальний гвинт.

У порожнині між форсункою і камерою згоряння розташовано свічку розжарювання, від якої спалахує і підтримується горіння розпиленого пального. Під час горіння пального при роботі свічки розжарювання розжарюється камера згоряння. Після вимкнення свічки розжарювання розпилене пальне буде спалахувати і горіти вже за рахунок розжарених стінок камери згоряння. Під час роботи котла полум’я потрапляє у жарову камеру 10, в якій знаходиться змієвик. Рідина протікаючи по даному змієвику нагрівається.

ПОРЯДОК ЗАПУСКУ КОТЛА ПІДІГРІВУ

Перед пуском котла у дію потрібно обов`язково провести його продувку для запобігання вибуху палього, яке залишилось у котлі.

Для пуску у дію котла підігрівача потрібно:

1.  Тумблер 1 (фото 5) поставити в положення «Вкл.».

2.  Тумблер 2 перевести у положення «свічка» і включити тумблер 5.

3.  Через 1 – 1,5 хв. відвернути маховичок форсунки 13 (мал.20) на 0,5 – 1 оберт і відкрити кран подачі палива.

4.  Після спалахування пального у камері згоряння натиснути кнопку 3 пускового режиму (фото 5) на панелі керування підігрівача.

5.  Тумблер 2 встановити в положення «робота» (час переходу на робо-чий режим визначається по звуку загоряння пального у котлі підігрівача).

6.  Після запуску підігрівача за допомогою регулювального гвинта 13 (мал.22), який регулює витрати пального, встановлюємо оптимальну його витрату (по рівномірному звуку згоряння пального і незначному димленню з вихлопної труби підігрівача).

Час прогріву дизеля визначається за показами датчика температури охолодуювальної рідини.

Після прогріву дизеля до 65°С підігрівач виключити у такому порядку:

1.  Перекрити подачу пального в камеру згоряння, закривши кран подачі пального який знаходиться на паливному баку системи підігріву.

2.  Обертом регулювального гвинта 13 за годинниковою стрілкою закрити форсунку.

3.  Виключити електродвигун підігрівача, поставивши тумблер 2 (фото 6) в середнє положення.

4.  Тумблер 1 ставим у положення «Викл.».

Під час роботи підігрівача суворо забороняється відкривати пробку оглядового отвору котла і проводити пуск підігрівача при відкритому оглядовому отворі.