Радиоэлектроника
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)

Електродинамічні сили, що діють між провідниками будь-якої конфігурації в просторі.

Між будь-якими двома провідниками, що вільно розташовані в просторі, в яких протікають струми, виникають сили, які діють в напрямку їх зближення або відштовхування. Якщо такі провідники закріпити, то дані сили можуть привести до деформацій і навіть фізичного руйнування провідників.

Особливо значні сили виникають при проходженні через провідники великих струмів коротких замикань. Деформації провідників, що виникають при цьому, можуть призвести до того, що електричний апарат стане непридатний до експлуатації. Оскільки електричні апарати мають велику вартість, то виникає необхідність так спроектувати електричний апарат, щоб при заданих струмах короткого замикання він був динамічно стійким, а це означає, що дані провідники, даними струмами не здеформуються і апарат буде придатний для подальшої експлуатації. Щоб мати можливість розрахувати деформації провідників необхідно в першу чергу вміти розрахувати сили, що діють як на окремі ділянки провідника, так і на провідник в цілому, і сумарні сили, що діють в даному провіднику. В наукових працях, підручниках та посібниках, де проведено теоретичне дослідження розрахунку сил, як правило, приводяться дані по розрахунку сил, що діють на провідники певної конфігурації

- паралельні провідники однакової довжини [1];

- паралельні провідники різної довжини [3];

- виток [1], [4];

- декілька витків [5] і т. д.

Все це було викликане тим, що в докомп’ютерну добу основні зусилля дослідників були направлені на те, щоб полегшити розрахунки сил, які діють між провідниками і для певних конфігурацій провідників виводили аналітичні формули. Однак на практиці при проектуванні електричних апаратів зустрічаються такі конфігурації, для яких не виведені аналітичні формули. На сучасному етапі за допомогою обчислювальної техніки можна скласти одну єдину програму, в якій будуть розраховуватися сили, що діють між провідниками будь-якої конфігурації в просторі.

В даних методичних вказівках показано, як можна застосувати цей узагальнений підхід для розрахунку сил, що діють як на кожний елемент провідника, так і сумарну силу, що діє на провідник в цілому.