Радиоэлектроника
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

ЗАКОН АМПЕРА

На елементарний провідник (рисунок 1.3) зі струмом і2, який знаходиться у магнітному полі з індукцією ,яка створюється іншими провідниками, згідно з законом Ампера, діє сила , яка знаходиться за формулою

. (1.9)

Розміщення одного провідника в просторі

Рисунок 1.3 - Розміщення одного провідника в просторі

Нехай ми маємо два провідники (рисунок 1.4), тоді сила, з якою один провідник діє на інший:

, ( 1.10)

де n2 – число ділянок, на які поділений другий провідник

Розміщення двох провідників в просторі

Рисунок 1.4 - Розміщення двох провідників в просторі

Підставляючи у формули (1.10) формули (1.9) та (1.8) отримаємо:

. (1.11)

Прийнявши, що

, (1.12)

отримаємо наступну формулу

, (1.13)

де КГ - коефіцієнт геометрії [1], який залежить від геометричних форм провідників, а також від їх розміщення в просторі.

Знайдемо коефіцієнт геометрії через проекції векторів на осі системи координат.

Координати елементарного вектора провідника l (рисунок 1.4) визначаються

,

де

, (1.14)

де x1,y1,z1- точні координати першого провідника; m змінюється від одиниці до n1.

Координати вектора(рисунок 1.4) можна знайти, як

, (1.15)

де k - змінюється від одиниці до n2.

. (1.16)

. (1.17)

Прийнявши, що

, (1.18)

.

отримаємо

Підставляємо в (1.12) формули (1.14) – (1.18:

. (1.19)

Координати елементарного вектора dlk провідника 2 (рисунок 1.14) визначаються

. (1.20)

Нехай , (1.21)

тоді

.

Прийнявши позначення

, (1.22)

запишемо .

Тоді . (1.23)

Отже, проводячи розрахунки по формулах (1.14) – (1.23), визначаємо коефіцієнт геометрії

. (1.24)

Закон Ампера - 4.0 out of 5 based on 1 vote