Ремонт машин и оборудования
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.64 (7 Голосов)

Характерні дефекти покришок, безкамерних, шин. і камер. До експлуатаційних дефектів покришок відносять передчасний одно­бічний нерівномірний і плямистий знос протектора; зривання гу­ми по протектору і боковині; розшарування або злом каркаса при порушенні існуючих правил експлуатації шин; механічні пошко­дження, пробої, порізи протектора, бойовики, каркаса.

Розрив ниток корду, відшарування протектора і боковий від каркаса відбувається у випадку надто великої деформації шин внаслідок перевантаження або зниження тиску повітря у камерах.

Визначення величини, ступеня і нерівномірності зносу шин. Абсолютну величину зносу шин характеризують різницею між висотою виступів рисунку протектора у новій і зношений до мо­менту виміру шини. Ступінь зносу виражають у процентах.

Нерівномірність зносу шин тракторів і комбайнів визначають відповідно для ведучих і напрямних коліс як різницю величин зносу шин лівої і правої за ходом шин.

Характер пошкоджень і види ремонту шин. Залежно від харак­теру пошкоджень автотракторні пневматичні шини під час ремон­ту поділяють на чотири основні групи.

До першої групи пошкоджень і дефектів відносяться дрібні порізи, подряпини, поверхневі і наскрізні проколи невеликих роз­мірів, вириви протекторної гуми і гуми боковини, місцеві відша­рування і тріщини покривних гум. Ці несправності усувають у по­слідовності проведення профілактичного ремонту, оскільки при подальшій експлуатації шин через порізи і проколи у каркас по­кришки потраплятимуть бруд, пилява, нафтопродукти, волога, які руйнуватимуть його.

До другої групи відносяться механічні пошкодження і дефек­ти старіння, а також наскрізні пошкодження певних розмірів, форми і місцезнаходження. Такі пошкодження усувають під час поточного ремонту.

До третьої групи відноситься гранично допустимий або пов­ний знос рисунку протектора з місцевими пошкодженнями, які усувають під час відновлення покришок.

До четвертої групи входять шини з пошкодженнями і дефек­тами, які не можуть бути усунені у процесі ремонту. Ці шини не відновлюють, а списують.

Залежно від характеру і виду пошкоджень та дефектів ремонт шин поділяють на експлуатаційний (шляховий), профілактичний, місцевий і відновлювальний.

Способи вирізання пошкодженої ча­стини покришки при ремонті

Способи вирізання пошкодженої ча­стини покришки при ремонті:

А — зовнішнього конуса у випадку ненаскріз-ного пошкодження покришки; б — наскрізно­го пошкодження під час розробки каркаса у рамку; в — зустрічними конусами у випадку наскрізного пошкодження покришки; І — про­тектор; 2 — подушковий шар; 3 — каркас

Покришки, придатні для ремонту, очищають від бруду, проми­вають у воді, нагрітій до температури 50—70 °С, вилучають пред­мети, що застряли, і сушать у сушильній камері не менше 48 год при температурі 60—75 °С і від­носній вологості повітря не біль­ше 60 %•

Вирізання пошкоджень. Існує кілька способів вирізання пошко­джень, які залежать від типу ре­монтуємих шин, характеру по­шкоджень, величини зносу, роз­міру і розміщення пошкоджень.

Розрізняють три групи спосо­бів вирізання пошкоджень покри­шок (рис. ): способи, які за­стосовують для обробки нена-скрізних зовнішніх і внутрішніх пошкоджень, а також наскрізних пошкоджень покришок.

Характерні дефекти покришок, безкамерних, шин і камер - 3.6 out of 5 based on 7 votes