Сборник статей
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Токарно-револьверні верстати належать до спеціалізованих і застосовуються у серійному виробництві для обробки деталей складної конфігурації, коли використовують велику кількість різ­них інструментів. Зовнішні поверхні обробляють різцями різних типів, а внутрішні — різцями, свердлами, зенкерами, мітчиками та ін. Інструмент завчасно виставляють на розмір і встановлюють у гніздах обертової шестигранної поворотної револьверної головки 1 (рис.), яку розміщено на поздовжньому супорті 2. При пово­роті головки інструмент послідовно включається в роботу, залежно від виду операції автоматично змінюється частота обертання шпинделя 9 і подача. Інстру­мент для обробки зовні­шніх поверхонь кріпиться у різцетримачі супорта 4, який може одержувати поздовжнє і поперечне переміщення. Вертикаль­не розміщення шести по­зиційної револьверної головки мають верстати 1Е365Б, 1П326.

image001_153 Токарно-револьверні верстати

 

Верстати з горизонта­льною віссю револьверної головки  менш поширені. Універ­сальним верстатом з го­ризонтальним розміщен­ням револьверної головки є верстат моделі 1Г340.

Верстати з горизонта­льною віссю револьверної головки

Токарно-револьверні верстати набагато про­дуктивніші від звичайних токарних, оскільки у них істотно зменшується як допоміжний (за рахунок

Автоматичної зміни інструменту, швидкості і подачі), так і основний (машинний) час.

Токарно-револьверні верстати - 4.0 out of 5 based on 1 vote