Технические расчеты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Методика розрахунку

1.  Капітальні вкладення:

,

Де Коб – вартість основного і допоміжного обладнання, грн;

Ктр – витрати на зберігання й транспортування обладнання,

Ктр = 0,11·Коб;

Кб – вартість будівельних робіт, Кб = 0 грн;

Км – вартість монтажу обладнання, Км = 0,25· Коб;

Ктм – вартість зовнішніх теплових мереж, Ктм =0 грн;

Как – вартість грн., акумулюючих ємностей, Как = 0,4·Коб;

2.  Амортизаційні відрахування:

,

3.  Витрати на зарплату обслуговуючому персоналу:

,

Де П – витрати праці на обслуговування ЕНУ;

З – річна зарплата одного робітника, грн;

Г – річна кількість годин робочого часу, г

4.  Щорічні витрати на теплогенеруючі установки:

,

5.  Річна витрата електроенергії:

,

Де ηсрн – середньорічний експлуатаційний коефіцієнт корисного

Використання енергоресурсів; ηсрн=0,95

6.  Зведені витрати на електроенергію:

,

де Ц – вартість електроенергії Ц = 0,25рн/кВт∙год

7.  Сумарні зведені витрати:

,

8.  Зведені витрати на одиницю теплової енергії:

,

9.  Порівнюємо зведені витрати на одиницю теплової енергії та витрати на теплову енергію від паливної котельної.

Приклад розрахунку витрат на теплову енергію

Дано:

Q = 2787 кВт

Коб = 12580 грн

П = 79 грн/рік

З = 1850 грн

Г = 2107 г

Розв’язання

1.  Капітальні вкладення:

,

Де Коб – вартість основного і допоміжного обладнання, грн..;

Ктр – витрати на зберігання й транспортування обладнання,

Ктр = 0,11·Коб; Ктр = 0,11·12580=1384 грн;

Кб – вартість будівельних робіт, Кб = 0 грн;

Км – вартість монтажу обладнання, Км = 0,25· Коб;

Км = 0,25· 12580=3145 грн;

Ктм – вартість зовнішніх теплових мереж, Ктм =0 грн;

Как – вартість грн.. грн. акумулюючих ємностей, Как = 0,4·Коб;

Как = 0,4·12580=5032 грн

Грн..

2. Амортизаційні відрахування:

,

Грн.

3. Витрати на зарплату обслуговуючому персоналу:

,

Де П – витрати праці на обслуговування ЕНУ;

З – річна зарплата одного робітника, грн;

Г – річна кількість годин робочого часу, г

грн

4.  Щорічні витрати на теплогенеруючі установки:

,

Грн..

5. Річна витрата електроенергії:

,

Де ηсрн – середньорічний експлуатаційний коефіцієнт корисного

Використання енергоресурсів; ηсрн=0,95

Грн..

6. Зведені витрати на електроенергію:

,

де Ц – вартість електроенергії Ц = 0,25 грн/кВт∙год

Грн..

7. Сумарні зведені витрати:

,

Грн..

8. Зведені витрати на одиницю теплової енергії:

,

Грн..

9. Порівнюємо зведені витрати на одиницю теплової енергії та витрати на теплову енергію від паливної котельної. Так як 74 < 75 то вигідним варіантом буде опалення електронагрівальними установками.

Розрахунок витрат на теплову енергію - 4.0 out of 5 based on 1 vote