Технические расчеты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Методика розрахунку інтенсивності активного вентилювання овочесховища

1.  За даними таблиці з додатка 3 знаходимо питому теплоту дихання при 0°С для заданого продукту Q0 , B , С .

2.  Визначаємо загальну фізіологічну теплоту, яка виділяється продукцією за дану фазу охолодження:

image058_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання,

Де B – температурний коефіцієнт швидкості дихання, 1/°С;

вибираємо з додатка 3

Q0 – питома теплота дихання продукції при 0°С, Вт/т;

вибираємо з додатка 3

τФ – тривалість першої фази охолодження

3.  Питомі площі поверхонь стін і покриття:

image059_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання,

Де Н – висота овочесховища до виступаючих поверхонь;

L – довжина овочесховища;

В – ширина овочесховища

image060_0 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання

4.  Приведена питома площа поверхня всіх огороджень сховища:

image061_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання,

Де H – максимальна висота штабелю, м; визначаємо з додатка 4 , H =4 м;

ξв. в – коефіцієнт використання висоти сховища; знаходимо

з додатка 4 ξв. в =0,834;

ξп – коефіцієнт, який враховує теплопередачу крізь підлогу; ξп =0,75;

М – місткість сховища, кг

5.  Середньозважений коефіцієнт теплопередачі:

image062_0 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання,

Де KСт , KПок - коефіцієнти теплопередачі огороджень сховища

KСт = 0,44, KПок = 0,35 ;

6.  Коефіцієнт, який враховує додаткові притоки теплоти:

image063_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання,

де ξ0 – коефіцієнт теплопритоків через огородження, ξ0 =0,65;

Tн. ф – середня температура приточного повітря за дану фазу

охолодження, °С;

С – масова теплоємність картоплі, обираємо з додатка 3

С =3,56 кДж/(кг·°С).

7.  Інтенсивність вентилювання:

image064_0 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання,

Де ξр – коефіцієнт робочого часу вентиляторів, ξр =0,21;

ρ – щільність приточного повітря, ρ = 1,245 кг/м3;

Ср – питома ізобарна теплоємність повітря, Ср =1 кДж/( кг·°С);

ξ – коефіцієнт, який враховує тепловий ефект випаровувального

охолодження продукції, ξ =1,89

TП – середня температура приточного повітря, °С

Приклад розрахунку розрахунку інтенсивності активного вентилювання овочесховища

Дано:

Продукт зберігання – картопля

τФ = 240 г

T1 = 15°С

T2 = 8°С

Н = 4,8 м

L = 48 м

B = 18 м

М = 1000 кг

TН. ф = 3°С

TП = 5°С

Розв’язання

1. За даними таблиці з додатка 3 знаходимо питому теплоту дихання при 0°С для заданого продукту. Так як задано, що в овочесховищі знаходиться картопля відповідно Q0 = 10Вт/т, температурний коефіцієнт B = 0,0617 і масова теплоємність картоплі С = 3,56 кДж/(кг·°С).

2. Визначаємо загальну фізіологічну теплоту, яка виділяється продукцією за дану фазу охолодження:

image058_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання,

Де B – температурний коефіцієнт швидкості дихання, 1/°С;

вибираємо з додатка 3

Q0 – питома теплота дихання продукції при 0°С, Вт/т; вибираємо з

додатка 3

τФ – тривалість першої фази охолодження

image065_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання

3. Питомі площі поверхонь стін і покриття:

image059_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання,

Де Н – висота овочесховища до виступаючих поверхонь;

L – довжина овочесховища;

В – ширина овочесховища

image066_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання

image060_0 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання

image067_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання

4. Приведена питома площа поверхня всіх огороджень сховища:

image061_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання,

Де H – максимальна висота штабелю, м; визначаємо з додатка 4 , H =4 м;

ξв. в – коефіцієнт використання висоти сховища;

знаходимо з додатка 4 ξв. в =0,834;

ξп – коефіцієнт, який враховує теплопередачу крізь підлогу; ξп =0,75;

М – місткість сховища, кг

image068_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання

5. Середньозважений коефіцієнт теплопередачі:

image062_0 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання,

Де KСт , KПок - коефіцієнти теплопередачі огороджень сховища

KСт = 0,44, KПок = 0,35 ;

image069_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання

6. Коефіцієнт, який враховує додаткові притоки теплоти:

image063_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання,

де ξ0 – коефіцієнт теплопритоків через огородження, ξ0 =0,65;

Tн. ф – середня температура приточного повітря за дану фазу

охолодження, °С;

С – масова теплоємність картоплі, обираємо з додатка 3 ,

С =3,56 кДж/(кг·°С).

image070_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання

7. Інтенсивність вентилювання:

image064_0 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання,

Де ξр – коефіцієнт робочого часу вентиляторів, ξр =0,21;

ρ – щільність приточного повітря, ρ = 1,245 кг/м3;

Ср – питома ізобарна теплоємність повітря, Ср =1 кДж/( кг·°С);

ξ – коефіцієнт, який враховує тепловий ефект випаровувального

охолодження продукції, ξ =1,89

TП – середня температура приточного повітря, °С

image071_1 Розрахунок інтенсивності активного вентилювання

Розрахунок інтенсивності активного вентилювання - 4.0 out of 5 based on 1 vote