Тесты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.92 (6 Голосов)

Відповісти на питання тестів, підкресливши вірну, на Вашу думку, відповідь

Тест 1

1. Крок секції позначається буквою:

А - τ ; Б - р ; в - Z ; Г - у.

2. Геометричною нейтраллю називається:

а – відстань між серединами полюсів;

б – умовна лінія, яка паралельна осі полюсів;

в – умовна лінія, яка перпендикулярна осі полюсів;

г – умовна лінія, що перпендикулярна фізичній нейтралі.

3. Якщо проста петльова обмотка має такі дані: Z = 17, 2р = 4, у1 < τ , то перший частковий крок дорівнює:

А - 3 ; Б - 5 ; В - 7 ; Г - 4 .

4. Другий частковий крок в простій петльової обмотці дорівнює:

А - 2р ; б - у1 – у ; в - 1 ; Г - у1 + у2 .

5. Якщо проста хвильова обмотка має такі дані Z = 29, 2р = 4, у1 > τ , то перший частковий крок дорівнює:

А - 6 ; Б - 14 ; В - 10 ; г - 8 .

6. Крок по колектору в простій хвильовій обмотці дорівнює:

А - у1 + у2 ; Б - image008_69 Тест Електричні машини  і апарати; в - image009_67 Тест Електричні машини  і апарати; Г - 2.

7. Для багатоходової петльової обмотки вірні наступні формули:

А - image001_115 Тест Електричні машини  і апарати 2а = 2р Б - image010_61 Тест Електричні машини  і апарати; 2а = 2

в - уK = ± M ; 2а = 2рM г - image011_60 Тест Електричні машини  і апарати; 2а = 2M

8. Число паралельних віток для багатоходової хвильової обмотки якоря МПС дорівнює:

А - 2а = 2рM ; Б - 2а = 2 ; В - 2а = 2р ; Г - 2а = 2M

9. Крок по колектору для багатоходової петльової обмотки дорівнює:

А - ± 1; Б - ± M; В - image012_61 Тест Електричні машини  і апарати; Г -

10. Якщо число проводів обмотки якоря N = 360 шт., число пар полюсів р = 2, число паралельних віток а = 2, частота обертання якоря 2000 хв-1, а магнітний потік Ф = 0,01 Вб, то е. р.с., яка індукується в обмотці якоря дорівнює:

А - 360 В; б - 120 В; в - 12 В; г - 9 В

Тест 2

1. Що називається фізичною нейтраллю:

А – лінія на якорі, де е. р.с. в обмотці якоря не індукується;

Б – лінія перпендикулярна осі полюсів;

В – процес переключення секцій з одної паралельної вітки на іншу;

Г – відстань між полюсами.

2. До чого призводить збільшення навантаження на генераторі:

А – до розмагнічування полюсів;

Б – до іскрення під щітками;

В – до збільшення реакції якоря;

Г – до поліпшення комутації.

3. Що називається навантаженням на генераторі:

А – е. р.с. яка індукується в коротко замкненій секції магнітним полем додаткових полюсів;

Б – е. р.с. само і взаємоіндукції;

В – струм якоря;

Г – отримання номінальної е. р.с.

4. Від чого залежить частота обертання якоря генератора:

а – від первинного двигуна;

б – від частоти обертання якоря;

в – від кута зміщення фізичної нейтралі;

г – від навантаження машини.

5. Вказати призначення осердя полюсів:

а – створення магнітного потоку;

б – випрямлення змінного струму;

в – підсилення магнітного потоку;

г – поліпшення комутації.

6. Вказати систему збудження машини постійного струму, якщо обмотки збуд­жен­ня підключено одна паралельно, а інша послідовно:

а – незалежного збудження;

б – змішаного збудження;

в – шунтового збудження;

г – серієсного збудження.

7. Як називається характеристика генератора, якщо вона описана залежністю ІК = f(Iзб), при n = соnst, U = 0:

а – короткого замикання;

б – холостого ходу;

в – зовнішня;

г – регулювальна.

8. Визначити струм генератора, якщо Rн = 19 Ом, Rя = 1 Ом, а U = 100 В:

А - 15 А; б - 5А; в - 10А; г - 20 А.

9. Як позначаються початок і кінець обмотки додаткових полюсів:

А - Я1 і Я2; б - С1 і С2; в - Д1 і Д2; г - Ш1 і Ш2.

10. Що відбудеться, якщо струм збудження двигуна зменшити:

А) збільшиться обертаючий момент;

Б) збільшиться е. р.с.;

В) зменшиться е. р.с.;

Г) зменшиться обертаючий момент.

 

Тест Електричні машини і апарати - 2.8 out of 5 based on 6 votes