Задачи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Дисципліна Електротехніка

Задача

Варіант №1

1. Обчислити ЭДС джерела харчування, якщо 60 Ом, 40 Ом, 0, а вольтметр показує 10 У. Відповідь обґрунтувати.

 

2. Обчислити фазні струми й струм у нульовому проведенні при з'єднанні споживачів зіркою. Лінійна напруга мережі 220 У, а навантаження по фазах становлять:

3. Проаналізувати мостову схему випрямляча.

Варіант №2

1. Визначити ЕДС джерела жівлення, якщо 60 Ом, 40 Ом, 0, а вольтметр показує 10 У., Відповідь обґрунтувати

2. Визначити фазні струми й струм у нульовому проводі при з'єднанні споживачів зіркою. Лінійна напруга кола 220 У, а навантаження по фазах складають:

3. Проаналізувати мостову схему випрямляча.

Задача

Варіант №3

1. Обчислити напругу харчування й напруги й , якщо =40 У, 10 Ом, = 15 Ом, = 20 Ом. Побудувати потенційну діаграму напруг.

 

2. У трифазний ланцюг напругою =380/220 У зіркою включені лампи накалювання потужністю 100 Вт кожна. Обчислити струм у фазах.

3. Проаналізувати як проводять досвід холостого ходу трансформатора і які параметри можна обчислити за результатами цього досвіду.

Дисципліна Електротехніка

Задача

Варіант №4

1. Визначити напругу живлення і напруги і , якщо =40 У, 10 Ом, = 15 Ом, = 20 Ом. Побудувати потенційну діаграму напруг.

2. У трифазне коло напругою =380/220 У зіркою вімкнути лампи разжарювання, потужністю 100 Вт кожна. Визначити струм у фазах.

3. Проаналізувати, як проводять дослід холостого ходу трансформатора і які параметри можна визначити за даними цього досліду.

Дисципліна Електротехніка

Задача

Варіант №5

1. Струм у ланцюзі змінюється за законом: . Проаналізувати й обґрунтувати які вираження для струму й напруги справедливі?

1)

2)

3)

4)

5)

2. У трифазний ланцюг з лінійною напругою =380 У зіркою включені лампи накалювання, потужність кожної дорівнює 100 Вт. Обчислити струми в ланцюзі, побудувати векторну діаграму струмів і проаналізувати її.

3. Проаналізувати, які втрати потужності виникають у машинах постійного струму при їхній роботі.

Дисципліна Електротехніка

Задача

Варіант №6

1. Струм у колії змінюється за законом: . Проаналізувати і обґрунтувати, які вирази для струму і напруги справедливі?

1)

2)

3)

4)

5)

2. У трифазне коло з лінійною напругою =380 У зіркою вімкнути лампи розжарювання, потужність кожної дорівнює 100 Вт. Визначити струми в колі, побудувати векторну діаграму струмів і проаналізувати її.

3. Проаналізувати, які втрати потужності виникають у машинах постійного струму при їх роботі.

Задача

Варіант №6

1. Обчислити й обґрунтувати відповідь, чому буде дорівнює опір , якщо =220 У, ваттметр показує 640 Вт, а амперметр – 4,5 А.

 

2. Для електричного кола (див. рис) обчислити фазні струми й лінійний, і активну потужність всього ланцюга.

220 У

=10 Ом

=8 Ом

= 8 Ом

=6 Ом

3. Трифазний асинхронний електричний двигун включений у мережу із частотою 50 Гц. Число пар полюсів двигуна – 8, номінальне ковзання - =0,05. Обчислити номінальну частоту обертання ротора.

Задача

Варіант №7

1. Визначити та обґрунтувати відповідь, чому буде дорівнювати опір , якщо =220 У, ватметр показує 640 Вт, а амперметр – 4,5 А.

2. Для електричного кола, зображенного на малюнку, визначити фазні й лінійні струми, та активну потужність всього кола.

220 У =10 Ом =8 Ом = 8 Ом =6 Ом

3. Трифазний асинхронний електричний двигун включень у трифазну мережу з частотою 50 Гц. Число пар полюсів двигуна – 8, номінальне ковзання - =0,05. Визначити номінальну частоту обертання ротора.

Задача

Варіант №8

1. Вольтметр зі шкалою 150 B має клас точності 1,5. Обчислити найбільшу абсолютну погрішність вольтметра, щоб він залишився у своєму класі точності.

2. Визначити активну, реактивну й повну потужність всього ланцюга.

173 У

10 Ом

=10

3. Проаналізувати, як проводять досвід короткого замикання трансформатора і які параметри трансформатора можна визначити по даним цього досвіду.

Задача

Варіант №8

1. Вольтметр зі шкалою 150 B має клас точності 1,5. Визначити найбільшу абсолютну похибку вольтметра, щоб він залишався у своєму класі точності.

2. Визначити активну, реактивну й повну потужність всього кола.

173 У

10 Ом

=10

3. Проаналізувати, як проводять дослід короткого замикання трансформатора і які параметри трансформатора можна визначити за даними цього досліду.

Задача

Варіант №9

1. Обчислити напруги й струм при резонансі напруг у мережі, якщо 22 Ом, 100 Гц, = 300 мГн.

 

2. Проаналізувати як зміняться струми в ланцюзі, якщо розімкнути вимикач.

 

3. Обґрунтувати які є втрати потужності в обох обмотках однофазного трансформатора, і в яких режимах вони визначаються.

Задача

Варіант №10

1. Визначити напруги і струм при резонансі напруг у колі, якщо 22 Ом, 100 Гц, = 300 мГн.

2. Проаналізувати як зміняться струми в колі, якщо розімкнути вимикач.

3. Обґрунтувати, які є втрати потужності в обох обмотках однофазного трансформатора, і в якому режимі смороду визначаються.

Задача

Варіант №10

1. Обчислити струми галузей, користуючись методом контурних струмів,

= 80 У

=100 У

= 0,5. Ом

=1 Ом

= 6 Ом

=16 Ом

= 5 Ом

= 10 Ом

2. Проаналізувати й дати оцінку, як зміниться розжарення ламп при обриві фази А.

 

3. Обчислити чинність струму споживану трифазним двигуном з мережі якщо: = 5,5 кВт, =220/380 У, КПД-85 %, =0,9

Задача

Варіант №11

1. Визначити струми розгалужень методом контурних струмів,

= 80 У, =100 У, = 0,5. Ом, =1 Ом, = 6 Ом, =16 Ом, = 5 Ом, = 10 Ом.

2. Проаналізувати та дати оцінку, як змінеться розжарювання ламп якщо обірветься фаза А.

3. Визначити струм, споживаний трифазним двигуном із мережі якщо: = 5,5 квт, =220/380 У, ККД -85 %, =0,9

Задача

Варіант №12

1. Обчислити величину ємності конденсатора, щоб при його підключенні в ланцюзі наступив резонанс струмів.

= 5 Ом

15 мГн

=100 Гц

2. Обчислити струм у фазах трифазного електричного кола, якщо навантаження симетричне на кожну фазу й з'єднані зіркою. В.

3. Обчислити номінальні струми обмоток однофазного трансформатора, якщо його параметри: =5 кВа, =130 У, коефіцієнт трансформації ДО=5.08.

Задача

Варіант №12

1. Визначити ємність конденсатора, щоб при його вмиканні в колі виникнув резонанс струмів.

= 5 Ом,

15 мГн,

=100 Гц

2. Визначити струм у фазах трифазного електричного кола, якщо навантаження симетричне на кожну фазу і з'єднане зіркою. В.

3. Визначити номінальні струми обмоток однофазного трансформатора, якщо його параметри: =5 ква, =130 У, коефіцієнт трансформації ДО=5.08.

Задача

Варіант №13

1. Проаналізувати, як зміниться розжарення ламп і при включенні лампи .

2. Обчислити активну потужність у трифазному ланцюзі, струм у нульовому проведенні й побудувати векторну діаграму струмів і напруг, якщо в ланцюзі відбувся обривши фази А.

= 10 Ом

=15 Ом

= 5 Ом

В

3. Трифазний асинхронний эл. двигун з короткозамкненим ротором 4А...4 підключений до мережі з лінійною напругою =380 У. Величини характеризующие номінальний режим эл. двигуна: потужність на валу =4 кВт, частота обертання =1430 про/хв, коефіцієнт потужності =0,85, КПД=0,86, номінальна напруга =380/220 У. Визначити : 1) як правильно з'єднати обмотки двигуна - зіркою або трикутником? 2) номінальний струм двигуна; 3)номінальне ковзання.

Задача

Варіант №14

1. Проаналізувати, як змінеться розжарювання ламп і якщо включити лампу .

2. Визначити активну потужність у трифазному колі, струм у нульовому провіднику й побудувати векторну діаграму струмів та напруг, якщо згорить запобіжник у фазі А.

= 10 Ом, =15 Ом, = 5 Ом, В

3. Трифазний асинхронний двигун з короткозамкнутим ротором 4А...4 ввімкнений у мережу з лінійною напругою =380 У. Номінальні дані двигуна: потужність на валу =4 квт, частота обертання =1430 про/хв, коефіцієнт потужності =0,85, ККД=0,86, номінальна напруга =380/220 У.

Визначити :

1) як з'єднати обмотки двигуна - чи зіркою трикутником?

2) номінальний струм двигуна;

3)номінальне ковзання.

Задача

Варіант №15

1. Проаналізувати як зміняться показання приладів після підключення другого джерела харчування?

Е1

Е2

=

 

2. Обчислити лінійні й фазні струми в трифазному ланцюзі при обриві фази ВР. Побудувати векторну діаграму струмів і напруг.

=220 У

40 Ом

3. Обґрунтувати схему з'єднання обмоток статора трифазного асинхронного електричного двигуна й обчислити номінальний струм, якщо він має наступні технічні дані: номінальна потужність на валу двигуна =0,55 кВт, номінальна напруга =220/380 У, номінальний КПД = 0,64, номінальний коефіцієнт потужності =0,65. Лінійна напруга мережі =220 У.

 

Задача

Варіант №18

1. Напруга міняється за законом . Проаналізувати та записати рівняння миттових значень якщо .

2. Для електричного кола, зображеного на малюнку, визначити фазні та лінійні струми й активну потужність всього кола якщо:

220 У, =8 Ом, =4 Ом, = 6 Ом, =6 Ом, =3 Ом, =8 Ом

3. Визначити номінальну потужність , якові одержує трифазний асинхронний двигун із мережі, якщо він має такі технічні дані: номінальна потужність на валу =55 квт, номінальна напруга живлення =380/220 при частоті = 50 Гц, номінальний коефіцієнт потужності = 0,65 , номінальний ККД =0,64.

Лінійна напруга мережі = 220 У

Задача

Варіант №18

1. Обчислити показання вольтметрів і амперметра якщо:

Ом

=15 мГн

= 500 мкФ

2. Для електричного кола, зображеної на малюнку, обчислити струми у фазах і нульовому проведенні. Побудувати векторну діаграму струмів і напруг.

=220 У

=10 Ом

=10 Ом

= 8 Ом

3. Проаналізувати, які втрати, потужності є в асинхронному двигуні при його роботі під навантаженням.

Задача

Варіант №19

1. Визначити показання вольтметрів і амперметра якщо:

Ом, =15 мГн, = 500 мкФ

2. Для електричного кола, зображеного на малюнку, визначити струми у фазах і нульовому провіднику. Побудувати векторну діаграму струмів і напруг.

=220 У, =10 Ом, =10 Ом, = 8 Ом

3. Проаналізувати, які втрати потужності будуть в асинхронному двигуні при його роботі під навантаженням.

Задача

Варіант №20

1. Індуктивну котушку з параметрами = 0,8 Гн і = 10 Ом відключають від мережі постійного струму напругою = 100 У при наявності розрядного опору = 100 Ом. Обчислити напругу на котушці в момент відключення.

 

2. Для електричного кола, зображеної на малюнку, обчислити фазні струми, струм у нульовому проведенні й активній потужності всього ланцюга.

220 У

=3 Ом

=4 Ом

= 6 Ом

=4 Ом

=3 Ом

=8 Ом

3. Обчислити номінальну частоту обертання й число пар полюсів трифазного асинхронного електричного двигуна, якщо частота обертання магнітного поля статора цього двигуна = 1000 об/хв і номінальне ковзання =0,05.

Задача

Варіант №21

1. Індуктивну котушку з параметрами = 0,8 Гн і = 10 Ом вимикають з мережі постійного струму напругою = 100 У при наявності розрядного опору = 100 Ом. Визначити напругу на котушці в мить вимикання.

2. Для електричного кола, зображеного на малюнку, визначити фазні струми, струм у нульовому провіднику та активну потужності усього кола.

220 У, =3 Ом, =4 Ом, = 6 Ом, =4 Ом, =3 Ом,

=8 Ом

3. Визначити номінальну частоту обертання і число пар полюсів трифазного асинхронного електричного двигуна, якщо частота обертання магнітного полюса статора цього двигуна = 1000 про/хв і номінальне ковзання =0,05.

Задача

Варіант №14

1. Обчислити показання вольтметрів і обґрунтувати відповідь

= 20 Ом

= 30 Ом

= 100 У

= 50 У

2. Лінійна напруга трифазного генератора, з'єднаного зіркою становить 660 У. Обчислити фазне, напруга генератора. Яка напруга буде в генератора, якщо обмотки з'єднати трикутником?

3. Обґрунтувати, які є втрати потужності в трансформаторі й у якому режимі вони визначаються.

Задача

Варіант №21

1. Визначити показання вольтметрів і обґрунтувати відповідь.

= 20 Ом, = 30 Ом, = 100 У, = 50 У

2. Лінійна напруга трифазного генератора, з'єднаного зіркою складає 660 У. Визначити фазну напругу генератора. Яка напруга буде в генераторі, якщо обмотки з'єднати трикутником ?

3. Обґрунтувати, які виникають втрати потужності в трансформаторі й у якому режимі смороду визначаються.

Задача

Варіант №22

1. Обчислити активну й реактивну потужність кожного елемента ланцюга зображеної на малюнку, якщо:

10 У

=50 Гц

= 5 Ом

= 25 мГн

= 330 мкФ

2. Обчислити струми трифазного електричного кола при з'єднанні споживачів зіркою без нульового проведення й короткому замиканні у фазі А

=5 Ом

=10 Ом

=15 Ом

=220 У

3. Проаналізувати як проводять випробування номінальним навантаженням трансформатора і які експлуатаційні характеристики можна одержати по даним цього випробування.

Задача

Варіант №23

1. Визначити активну та реактивну потужність шкірного елемента кола, зображеного на малюнку, якщо: 10 У, =50 Гц, = 5 Ом, = 25 мГн,

= 330 мкФ

2. Визначити струми в трифазному електричному колі при з'єднанні споживачів зіркою без нульового провідника й короткому замиканні фази А

=5 Ом, =10 Ом, =15 Ом, =220 У

3. Проаналізувати, як проводять дослід номінальним навантаженням трансформатора і які експлуатаційні характеристики мають за даними цього досліду.

Задача

Варіант №23

1. Обчислити струми й і показання вольтметрів при резонансі струмів у ланцюзі, якщо В, = 38 Ом, = 50 Ом

 

2. Проаналізувати, чому обрив нульового проведення в четырехпроводной трифазній системі є аварійним режимом.

3. Проаналізувати; як зміняться показники трансформатора ( ) якщо опір навантаження зміниться від до 2 .

 

Задача

Варіант №24

1. Визначити струми й і показаники вольтметрів при резонансі струмів у колі, якщо В, = 38 Ом, = 50 Ом

2. Проаналізувати, чому оббривши нульового провідника в четирьохпровідної мережі буде аварійним режимом.

3. Проаналізувати; як зміняться показники трансформатора ( ) якщо опір навантаження зміниться від до 2 .

Задача

Варіант №25

1. Проаналізувати властивості феромагнітних матеріалів, взявши за основу петлю гістерезису.

2. Дати оцінку, як зміняться лінійні струми, якщо споживачі з однаковим навантаженням по фазах з'єднані трикутником і підключені в трифазну мережу, з'єднати зіркою.

3. Трифазний асинхронний двигун включений у трифазну мережу із частотою = 50 Гц. Технічні дані двигуна: число пара полюсів . Критичне ковзання = 0,125.

Обґрунтувати, у якому діапазоні частот обертання можлива усталена робота двигуна.

Задача

Варіант №17

1. Проаналізувати властивості феромагнітних речовин на прикладі петлі гістерезісу.

2. Дати оцінку, як зміняться лінійні струми, якщо споживачі з однаковим навантаженням по фазах з'єднані трикутником і ввімкнуті в трифазну мережу, з'єднати зіркою.

3. Трифазний асинхронний двигун ввімкнутий у трифазну мережу з частотою = 50 Гц. Технічні дані двигуна: число пари полюсів . Критичне ковзання = 0,125.

Обґрунтувати, у якому діапазоні частот обертання можлива стала робота двигуна.

Задача

Варіант №26

1. У ланцюзі є резонанс струмів і . Проаналізувати, як зміняться показання приладів, чи залишиться резонанс, якщо збільшити опір .

 

2. З'єднання висновків трифазного асинхронного двигуна було виконано як показане на малюнку а), а потім як на малюнку б). Обґрунтувати й обчислити зміну напруг на фазних обмотках електродвигуна, якщо лінійна напруга мережі дорівнює = 380 У.

 

3. Проаналізувати, як залежить КПД трансформатора від навантаження.

Задача

Варіант №27

1. У колі є резонанс струмів і . Проаналізувати, як зміняться показання приладів, чи завтратитися резонанс, якщо збільшити опір .

2. З'єднання затискачів обмоток трифазного асинхронного двигуна було зроблено як показане на малюнку а), а потім як на малюнку б). Обґрунтувати та визначити зміну напруг на фазних обмотках електродвигуна, якщо лінійна напруга мережі дорівнює = 380 У.

3. Проаналізувати, як залежить ККД трансформатора від навантаження.

Задача

Варіант №28

1. Обчислити струми в галузях електричного кола методом рівнянь Кирхгофа. Установити в якому режимі працює кожна ЭДС якщо:

50 У 100 У

= 0,5 Ом Ом

=6 Ом = 10 Ом

=5 Ом =10 Ом

2. Проаналізувати й дати оцінку, як зміниться розжарення ламп у фазах ланцюга, якщо перегорить запобіжник у фазі В.

3. Проаналізувати, які втрати потужності виникають в асинхронному електричному двигуні з короткозамкненим ротором при його роботі під навантаженням.

Задача

Варіант №29

1. Визначити струми в гілках електричного кола за методом рівнянь Кіргофа. Встановити в якому режимі працює кожна ЕРС якщо:

50 У, 100 У, = 0,5 Ом, Ом, =6 Ом, = 10 Ом,

=5 Ом, =10 Ом

2. Проаналізувати й дати оцінку, як зміниться розжар ламп у фазах кола, якщо перегорить запобіжник у фазі В.

3. Проаналізувати, які втрати потужності виникають в асинхронному електричному двигуні з короткозамкнутим ротором при його роботі під навантаженням.

Задача

Варіант №30

1. Обчислити струм у ланцюги й напруги на елементах і на затисках якщо: =10 У, =50 Гц, =5 Ом, =25 мГн, =640 мкФ, =2 Ом, =9 мГн, =330 мкФ.

 

2. Для визначення потужності в ланцюзі постійного струму включені вольтметр і амперметр із межами виміру 150 У и 50 А и класами точності - 1,5.

Обчислити найбільшу погрішність при обчисленні потужності - Вт, якщо - прилади показували: 100 У, .

3. Лінійна напруга трифазного генератора, при з'єднанні. його обмоток зіркою дорівнює 660У. Обчислити напругу між затисками кожної фази генератора. Яка напруга була б між затисками генератора при з'єднанні його обмоток трикутником.

Задача

Варіант №31

1. Визначити струм у колі і напруги на елементах і на затискувачах, якщо: =10 У, =50 Гц, =5 Ом, =25 мГн, =640 мкФ, =2 Ом, =9 мГн, =330 мкФ.

2. Для визначення потужності в колі постійного струму ввімкнути вольтметр і амперметр з найбільшими значеннями 150 У и 50 А и класами точності - 1,5.

Визначити найбільшу похібку при визначенні потужності - Вт, якщо - прилади показували: 100 У, .

3. Лінійна напруга трифазного генератора, при з'єднанні. його обмоток зіркою дорівнює 660У. Визначити напругу кожної фази генератора. Яка напруга кожної фази генератора була б, якщо його обмотки з'єднати трикутником.

Задача

Варіант №32

1. Котушка індуктивності з параметрами: L =20 мГн і =5 Ом включена в мережу змінного струму напругою: . Обчислити показання приладів.

 

2. Асиметричне трифазне навантаження з'єднане зіркою.

Лінійні напруги мережі = 380 В. Обчислити фазні струми.

3. Обґрунтувати схему з'єднання обмоток, статора трифазного асинхронного електричного двигуна й обчислити лінійний струм двигуна при номінальної, навантаженню, якщо він має наступні технічні дані: номінальна потужність на валу двигуна =5,5 кВт, номінальна напруга =380/220 B, при частоті = 50 Гц, номінальний коефіцієнт потужності =0,85, номінальний К. П.Д. =0,75.

Лінійна напруга мережі =380 В

Задача

Варіант №33

1. Котушка індуктивності з параметрами: L =20 мГн і =5 Ом ввімкнута в мережу перемінного струму напругою: . Визначити показники приладів.

2. Асиметричне трифазне навантаження з'єднане зіркою.

Лінійні напруги мережі = 380 У. Визначити фазні струми.

3. Обґрунтувати схему з'єднання обмоток статора трифазного асинхронного електричного двигуна і визначити лінійний струм двигуна при номінальному навантаженню, якщо він має такі технічні дані: номінальна потужність на валу двигуна =5,5 квт, номінальна напруга =380/220 B, при частоті = 50 Гц, номінальний коефіцієнт потужності =0,85, номінальний К. К.Д. =0,75.

Лінійна напруга мережі =380 В.

Задача

Варіант №34

1. Обчислити активну, реактивну й повну потужність ланцюга змінного струму. Побудувати потенційну діаграму напруг.

=5 Ом

=10 Ом

=15 мГн

=20 мГн

=300 мкФ

=500 мкФ

=100 В

=50 Гц

2. Проаналізувати електричне коло, обчислити струми у фазах , , і по векторній діаграмі обчислити струм у нульовому проведенні, якщо =220 У.

= 10 Ом

=10 Ом

=10 Ом

3. Побудувати й проаналізувати механічну характеристику трифазного эл. двигуна.

Задача

Варіант №35

1. Визначити активну, реактивну й повну потужність кола перемінного струму. Побудувати потенційну діаграму напруг.

=5 Ом, =10 Ом, =15 мГн, =20 мГн, =300 мкФ,

=500 мкФ, =100 У, =50 Гц

2. Проаналізувати електричне коло, визначити струм у нульовому провыднику, якщо =220 У, = 10 Ом, =10 Ом, =10 Ом.

3. Побудувати й проаналізувати механічну характеристику трифазного двигуна.

Задача

Варіант №36

1. Проаналізувати, як зміняться показання вольтметрів при переміщенні движка реостата нагору, якщо , і .

 

2. До трифазного електричного кола підключена зіркою симетричне навантаження на кожну фазу. Лінійна напруга мережі =380 У. Обчислити струм у фазах, активну й реактивну потужності всього ланцюга.

3. Генератор постійного струму паралельного порушення віддає в зовнішній ланцюг струм =10 A. ЭДС генератора 230 У, опір обмотки якоря =0,1 Ом, а обмотки, порушення = 10 Ом. Обчислити напругу на затисках генератора і його К. П.Д.

Задача

Варіант №37

1. Проаналізувати, як будуть змінюватися показники вольтметрів при переміщенні движка реостата нагору, якщо , і .

2. До трифазного електричного кола ввімкнути зіркою симетричне навантаження на кожну фазу. Лінійна напруга мережі =380 У. Визначити струм у фазах, активну й реактивну потужності всього кола.

3. Генератор постійного струму паралельного збудження віддає в зовнішнє колострум =10 A. ЕРС генератора 230 У, опір обмотки якоря =0,1 Ом, а обмотки, порушення = 10 Ом. Визначити напругу на затискувачах генератора та його К. К.Д.

Задача

Варіант №38

1. Проаналізувати й записати миттєві значення напруг на кожному з елементів і на вході електричного кола, якщо:

=5 Ом

=5 Ом

=15 Ом

2. Обчислити фазні струми й дати відповідь чи зміняться вони при обриві нульового проведення?

220 У

=8 Ом

=8 Ом

= 8 Ом

=6 Ом

=6 Ом

=6 Ом

3. Проаналізувати, і дати порівняльну характеристику достоїнств і недоліків трифазних двигунів з короткозамкненим ротором і з фазним ротором.

Задача

Варіант №38

1. Проаналізувати й записати миттєві значення напруг на шкірному елементі й затискачах електричного кола, якщо:

, =5 Ом, =5 Ом, =15 Ом.

2. Визначити фазні струми й дати відповідь, чи зміняться смороду при обриві нульового провідника?

220 У, =8 Ом, =8 Ом, = 8 Ом, =6 Ом, =6 Ом,

=6 Ом

3. Проаналізувати, і дати характеристику переваг і недоліків трифазних двигунів у короткозамкненому роторі та з фазним ротором.

Задача

Варіант №39

1. Проаналізувати переваги й недоліки приладів електромагнітної системи й указати, чим відрізняються амперметри від вольтметрів.

2. Обчислити струм у нульовому проведенні трифазного ланцюга.

100 У

=5 Ом

= 10 Ом

=8 Ом

=10 Ом

3. Проаналізувати механічні характеристики двигунів постійного струму з різними способами порушення. Відзначити достоїнства й недоліки кожного із двигунів.

Задача

Варіант №40

1. Проаналізувати переваги й недоліки приладів електромагнітної системи й вказати, чим відрізняються амперметри від вольтметрів.

2. Визначити струм у нульовому провіднику трифазного кола.

100 У, =5 Ом, = 10 Ом, =8 Ом, =10 Ом

3. Проаналізувати механічні характеристики двигунів постійного струму з різноманітними способами збудження. Описати переваги й недоліки шкірного йз їх.

Задача

Варіант №41

1. Обчислити показання амперметрів, якщо =100 B і Ом.

2. Обчислити фазні й лінійні струми при обриві лінійного проведення С.

=100 У

Ом

3. Як зміняться показання приладів, якщо зменшити число витків первинної обмотки трансформатора у два рази (перевести перемикач із положення «а» у положення «в».

Задача

Варіант №42

1. Визначити показники амперметрів, якщо =100 B і Ом.

2. Визначити фазні й лінійні струми при обриві лінійного провідника С.

=100 У, Ом

3. Як зміняться показники приладів, якщо зменшити кількість витків первинної обмотки трансформатора у два рази (перевести перемикач із положення «а» у положення «в»).

Задача

Варіант №43

1. Як зміняться показання приладів після розмикання вимикача?

 

2. У ланцюзі встановлений резонанс напруг при .

Чому дорівнює і як зміниться напруга на індуктивності, якщо опір зменшити в 10 разів

 

3. Чи буде напруга на навантаженні в межах норми, якщо напруга на затисках трансформатора =240У, опір обмоток трансформатора дорівнює 0,1 Ом, опір лінії 0,4 Ом. Номінальна напруга на навантаженні = 220 У 5%, опір навантаження 45 Ом.

Задача

Варіант №44

1. Як зміняться показники приладів після розмикання вимикача?

2. У колі резонанс напруг при . Чому рівняється і як зміниться напруга на індуктивності, якщо опір зменшити в 10 разів

3. Чи буде напруга на навантаженні в межах норми, якщо напруга на затискачах трансформатора =240У, опір обмоток трансформатора дорівнює 0,1 Ом, опір лінії 0,4 Ом. Номінальна напруга на навантаженні = 220 У 5%, опір навантаження 45 Ом.

Задача

Варіант №45

1. До мережі змінного струму напругою 220У підключений електричний двигун з параметрами =10 Ом і =2 0м. Якої ємності конденсатор необхідно підключити паралельно эл. двигуну, щоб у ланцюзі спостерігався резонанс струмів і коефіцієнт потужності був дорівнює одиниці ( ).

2. Проаналізуйте які втрати потужності можуть бути в генераторі постійного струму змішаного порушення.

3. У трифазне електричне коло з лінійною напругою =380 У, зіркою включені лампи накалювання потужністю кожна 100 Вт. Обчислити струм у фазах і нульовому проведенні, і активну потужність всього ланцюга.

 

Задача

Варіант №46

1. У мережу перемінного струму напругою 220У ввімкнено електричний двигун з параметрами =10 Ом і =2 0м. Якої ємності конденсатор необхідно ввімкнути, щоб у колі був резонанс струмів і коефіцієнт потужності дорівнюв одиниці ( ).

2. Проаналізуйте які втрати потужності можуть бути в генераторі постійного струму змішаного збудження.

3. У трифазну мережу з лінійною напругою =380 У, зіркою ввімкнуті лампи розжарювання потужністю кожна 100 Вт. Визначити струм у фазах і нульовому провіднику, і активну потужність усього кола.

Задача

Варіант №47

1. Обґрунтувати переваги трифазного струму перед однофазним.

2. Обчислити показання приладів, якщо:

127 У

=20 Ом

Ом

=8 Ом

= 16 Ом

=12 Ом

3. Однофазний трансформатор має такі параметри =5 кВа, номінальна напруга обмотки НН =130 У, коефіцієнт трансформації =5,08.

Обчислити номінальні струми обмоток ВН і НН.

Задача

Варіант №48

1. Обґрунтувати переваги трифазного струму перед однофазним.

2. Визначити показання приладів, якщо:

127 У, =20 Ом, Ом, =8 Ом, = 16 Ом, =12 Ом

3. Однофазний трансформатор має такі параметри =5 кВа, номінальна напруга обмотки НН =130 У, коефіцієнт трансформації =5,08.

Визначити номінальні струми обмоток ВН і НН.

Задача

Варіант №49

1. Проаналізувати в якому ланцюзі може виникнути резонанс струмів.

o

o

o

o

o

 

2. Для електричної, ланцюга, зображеної на малюнку, обчислити струм у нульовому проведенні.

220 У

=10,8 Ом

=8 Ом

= 6 Ом

=14 Ом

=6 Ом

=4 Ом

3. Обґрунтувати застосування схеми включення транзистора із загальною базою, намалювати схему.

Задача

Варіант №50

1. Проаналізувати в якому колі може виникнути резонанс струмів.

2. Для електричного кола, зображеного на малюнку, визначити струм у нульовому провіднику.

220 У, =10,8 Ом, =8 Ом, = 6 Ом, =14 Ом, =6 Ом, =4 Ом

3. Обґрунтувати застосування схеми включення транзистора з загальною базою, намалювати схему.

Задача

Варіант №51

1. Обчислити напруги й , і побудувати векторну діаграму напруг і струму, якщо

60 У

=10 Ом

= 15 Ом

=20 Ом

2. Обчислити лінійні й фазні струми у випадку обриву фази АВ, якщо =100 У, , .

 

3. Обчислити номінальні струми й і вторинна напруга трансформатора , якщо =0,63 кВа, =220 У, коефіцієнт трансформації ДО=5

Зав.

Задача

Варіант №52

1. Визначити напруги і , і побудувати векторну діаграму напруг і струму, якщо

60 У, =10 Ом, = 15 Ом, =20 Ом.

2. Визначити лінійні і фазні струми у випадку обриву фази АВ, якщо =100 У, , .

3. Визначити номінальні струми і і вторинну напругу трансформатора , якщо =0,63 ква, =220 У, коефіцієнт трансформації ДО=5

Задачі Електротехніка - 4.0 out of 5 based on 1 vote