Захист колії від снігових заносів
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

ТИПИ, КОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ПРИБИРАННЯ СНІГУ З КОЛІЇ

Навіть за відмінної роботи засобів захисту колії від снігових заносів під час снігопадів та завірюх на колії (особливо на території станцій) накопичується сніг, який потрібно прибрати.

Для механізації цієї роботи застосовуються:

− снігоочисні машини (снігоочисники);

− снігоприбиральні машини;

− стаціонарні пристрої очищення колії від снігу (стрілки стрілочних переводів).

Снігоочисники відрізняються від снігоприбиральних машин тим, що вони очищують колію від снігу, відкидаючи його з колії, а снігоприбиральні машини – збирають сніг та лід, вантажать на спеціальні напіввагони, які входять до їх складу, і вивозять зі станції.

Крім снігоочисників і снігоприбиральних машин, для очищення колій від снігу застосовують і інші колійні машини − струги всіх типів, колійна прибиральну машину конструкції В. X. Балашенко, автодрезини, обладнані щітковим барабаном.

3.1 Снігоочисники

В залежності від принципу дії і конструктивного виконання снігоочисники поділяються на:

– плужні;

– роторні;

– таранні.

Найбільше поширення одержали плугові і роторні. Таранні снігоочисники витиснуті більш продуктивними – роторними.

3.1.1. Плужні снігоочисники.

Плужні снігоочисники застосовуються для очищення колій на перегонах та станціях від заносів снігу товщиною до 1−1,5 м.

Снігоочисники, що масово застосовуються на мережі залізниць України можна розділити на такі типи:

– снігоочисники двоколійні плужні (СДП, СДП-М);

− струги-снігоочисники та колійні струги (СС-1, СС-1М, МОП «мощный отвальный плуг»).

3.1.1.1. Снігоочисники СДП і СДП-М (з 1964 р. випуск снігоочисника типу СДП припинено).

Призначені для очищення колій від снігу товщиною до 1 м. Конструкція СДП та СДП-М відрізняється тільки формою плужних відвалів.

Застосовуються в основному на перегонах, але можуть використовуватися також на станціях.

Снігоочисник СДП − це спеціальний суцільнометалевий чотиривісний вагон, оснащений по торцях плужними відвалами. Крім відвалів до складу снігоочисника також входять: ходова рама, два висувні автозчепи, кузов, пневматичне та електричне обладнання.

Плужні відвали встановлені під кутом 50° до осі колії, що дозволяє відкидати сніг в правий бік за напрямом руху снігоочисника.

Плужний відвал складається з щита і двох крил. Бічні крила укріплені на кінцях щита і дозволяють збільшити ширину смуги, що очищається. У розкритому (робочому) положенні крила служать продовженням щита й утворюють з ним суцільну вертикальну площину, що відкидає сніг під час руху машини. У транспортному положенні крила встановлюють паралельно рамі машини в межах габариту.

Щит складається з рухомої нижньої і нерухомої верхньої частини. В робочому стані рухома частина опускається. Знизу рухома частина має ножі, які в робочому стані знаходяться на 50 мм нижче рівня головки рейок. У транспортному положенні, а також під час руху по перешкодах (переїзди, стрілочні переводи і т. п.) її піднімають.

Технологія роботи: снігоочисник приводиться в дію локомотивом, що знаходиться ззаду, передній щит і крила вирізують сніг, що, сковзаючи по них, відкидається убік. Для переміщення снігу на достатню відстань від колії швидкість його руху повинна бути не менше 40 км/год. При меншій швидкості вздовж колії утворюються сніжні вали, що під час хуртовини сприяють швидкому занесенню колії снігом. Звичайно очищення виконується при швидкості до 70 км/год.

Станційні колії очищають з переміщенням снігу на міжколійя при русі зі швидкістю 10 − 15 км/год. Під час роботи на станції снігоочисник СДП-М може знаходитись після локомотива.

Під час роботи снігоочисник повинен мати сигнали відповідно до інструкції з сигналізації.

Основні недоліки снігоочисників СДП, СДП-М:

− відсутність можливості змінювати напрям відкидання снігу;

− порушення габариту сусідньої колії під час роботи з відкритим боковим крилом.

3.1.1.2. Колійні струги та струги-снігоочисники (МОП «мощный отвальный плуг», СС-1, СС-1М).

Улітку стругом-снігоочисником виконують роботи з поточного утримання колії та ремонту земляного полотна: очищують та нарізають кювети, зрізають обочини, планують земляне полотно під час будівництва других колій.

Взимку − очищують колії від снігу на станціях та перегонах, відвалюють сніг у місцях розвантаження снігоприбиральних машин та снігових поїздів. Товщина снігу, що очищується − до 1,5 м.

Струг-снігоочисник складається з:

− ходової рами,

− двох головних крил,

− двох снігоочищувальних пристроїв,

− електричного та пневматичного обладнання.

Снігоочищувальні пристрої складаються з двох лобових щитів та двох бічних крил. Щити та крила обладнані підкрилками з ножами.

Лобові щити та крила можуть встановлюватися по одній з приведених схем (рис.).

Технологія роботи: подібна до застосування СДП, достоїнство − можливість скидати сніг у будь-який бік, можливість вивозити сніг з мілких виїмок (схема «кишеня»). Якщо сніг пухкий, товщиною до 0,6 м струг може працювати зі швидкістю до 40 км/год. У решті випадків − 10…15 км/год.

3.1.2. Роторні снігоочисники.

Виконують очищення колій при великих снігових заметах товщиною до 4,5 м активним робочим органом. Зараз їх використовують замість снігоочисників таранного типу.

Принцип дії роторного снігоочисника покажемо на прикладі роторного снігоочисника типу ЭСО-3 (раніше вони називались БРС «барабанно-роторный снегоочиститель»).

Снігоочисник типу ЭСО-3 − це спеціальний залізничний вагон, який обладнаний роторним снігоочищувальним пристроєм, підрізним ножем, вертикальними підкрилками та боковими крилами.

Ці снігоочисники переміщуються під час роботи та одержують електроенергію для живлення приводів робочих органів від спеціально обладнаного тепловоза.

Роторний снігоочищувальний пристрій складається з: двох барабанів-живильників («питатель»), що розташовані в носовій частині машини та викидного ротора, встановленого за барабанами.

Принцип дії та технологія застосування:

При поступальному русі машини (зі швидкістю до 5 км/год) барабан-живильник зрізує сніг по всій площі розроблювальної траншеї. Далі сніг відкидається викидним ротором в будь-який бік на відстань 40…50 м. Крила снігоочисника служать для збільшення ширини смуги очищення снігу.

При висоті снігу більше 1,5 м очищення виконується за два проходи. Спочатку без крил, далі – з крилами.

3.2. Снігоприбиральні машини

Снігоприбиральні машини поділяють на:

− несамохідні;

− самохідні.

Несамохідні машини переміщуються локомотивом (найчастіше маневровим), а самохідні − своїм ходом.

До несамохідних відносяться снігоприбиральний поїзд з головною машиною СМ-2.

До самохідних − снігоприбиральний поїзд СМ-3 та одновагонна машина СМ‑4.

3.2.1. Снігоприбиральний поїзд з головною машиною СМ-2.

Снігоприбиральний поїзд зимою прибирає сніг та лід на станційних коліях, стрілочних вулицях та горловинах, а літом − очищує колії від сміття.

Може очищувати станційні колії та стрілочні переводи від снігу товщиною до 0,8 м. Ширина смуги, що очищується від снігу, під час роботи без крил складає 2,45 м, з крилами − 5,1 м. Робоча швидкість залежить від товщини та стану снігу (щільність, твердість т. ін.). Під час прибирання пухкого, що тільки-що випав, снігу робоча швидкість ПОВИННА досягати 10 км/год.

До складу снігоприбирального поїзда входять:

− головна машина СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2М;

− один або два спеціальних проміжні напіввагони;

− кінцевий напіввагон.

Головна машина збирає сніг та сміття, сколює ущільнений сніг або лід та завантажує снігом або сміттям причіплені до неї спеціальна напіввагони.

Напіввагони акумулюють сніг або сміття, а кінцевий напіввагон обладнаний, крім цього, спеціальним пристроєм для його розвантаження. Розвантажувати сніг можна під час руху поїзда або на стоянці, у правий або лівий бік від колії.

Переміщується поїзд за допомогою локомотива. Для забезпечення електроенергією приводів робочих органів на головній машині є дизель-електростанція.

До складу головної машини входять:

− ходова рама;

− забірний орган;

− крила;

− стрічковий конвеєр;

− льодосколюючий пристрій;

− кабіна управління;

− кабіна електростанції.

Забірний орган є основним органом снігоприбиральної машини СМ-2. До його складу входять:

− носова частина конвеєра;

− живильник;

− бокові крила.

Носова частина обладнана ножем, який установлений перед машиною поперек колії. Ніж служить продовженням стрічкового транспортера. У робочому положенні ніж опускається на 50 мм нижче рівня головки рейок, для чого має вирізи для рейок. Під час руху машини ніж зрізує шар снігу і подає його на транспортер.

До недоліків ножового робочого органа відносяться:

− неможливість очищати стрілочні переводи, переїзди;

− після проходу машини на коліях залишається деякий шар снігу;

− при збиранні мокрого снігу перед ножем може утворитися сніжний вал, що рухається вперед і не надходить на транспортер.

До достоїнств ножового забірного органа відносять:

− простоту конструкції;

− високу продуктивність;

− малі питомі витрати енергії.

Живильник − це барабан зі змінними тросовими щітками. При обертанні барабана щітки зрізують сніг до поверхні шпал і подають його на транспортер.

Використання гнучких лопатей дозволяє очищувати стрілочні переводи, хрестовини, переїзди і т. д. Улітку машини з таким забірним органом можуть бути використані для очищення колій від сміття.

Крила призначені для прибирання снігу та сміття з міжколійя шляхом подавання їх всередину колії для подальшого прибирання за допомогою живильника або ножа. Крила підвішені до рами машини на завісах і можуть повертатись навколо осі, яка проходить через завіси. На крилі змонтовано щітки та підрізний ніж. Щітки застосовуються для очищення міжколійя від неглибокого снігу або сміття, а підрізний ніж − для прибирання глибокого снігу. При цьому живильник піднімають у верхнє положення і вмикають, коли потрібно підштовхувати сніг на конвеєр.

Стрілочні переводи і горловини очищають щітковим барабаном-живильником при піднятому підрізному ножі. Станційні колії можна очищати щітковим барабаном при піднятому ножі або підрізним ножем при піднятому щітковому барабані. Піднятий щітковий барабан можна включати в роботу, коли сніг погано надходить по підрізному ножі на навантажувальний транспортер і його необхідно проштовхувати.

Машина СМ-2 може очищувати колії від ущільненого снігу та льоду. Для цього необхідно два-три проходи машини: за першим проходом виконується сколювання ущільненого снігу, при наступних − очищення міжколійя та прибирання подрібненого снігу та льоду за допомогою барабана-живильника.

Конструкція проміжного та кінцевого піввагонів наведена на рисунку.

Проміжний напіввагон складається з рами з кузовом, що спираються на два двовісні візки. Підлогою напіввагона служить подовжній транспортер-нагромаджувач з металевою стрічкою, установленою похило.

3.2.2. Снігоприбиральний поїзд СМ-3.

Несамохідні снігоприбиральні машини переміщують за допомогою тепловозів. Звичайно − це маневрові тепловози потужністю 1000 кВт, іноді застосовують магістральні тепловози (їх потужність коливається від 2500 до 6000 кВт). Дослідження та розрахунки вказують, що для переміщення снігоприбирального поїзда з машиною СМ-2 потрібна потужність 80−100 кВт. А при переміщенні такого поїзда зі швидкістю 80 км/г потрібна потужність 400 кВт. Отже під час роботи зі снігоприбиральними поїздами локомотиви застосовуються нераціонально, необхідно використовувати додатковий обслуговуючий персонал (локомотивна бригада), збільшується довжина состава.

Тому доцільно створити снігоприбиральні машини та поїзди самохідними. Тим більше, що вони застосовуються цілий рік.

Область застосування поїзда СМ-3 така ж як і поїзда СМ-2. Поїзд СМ-3 в цілому і його тяговий (кінцевий) піввагон можна застосовувати для переміщення невеликих груп вагонів під час маневрових переміщеннях.

Снігоприбиральний поїзд складається з головного напіввагона, двох проміжних, та одного кінцевого. Силовий агрегат (дизель-електростанція) знаходиться в кінцевому напіввгоні, а не на головній машині. Це дозволяє розміщати сніг на головній машині також. Дизель-генератор, працюючи з постійною частотою, живить електроенергією змінного струму приводи робочих органів всього поїзда та через випрямну установку − тягові електродвигуни трьохосного тягового візка.

З обох кінців поїзда − на головному та кінцевому напіввагонах − знаходяться кабіни керування. Керувати роботою дизель-електростанції та самохідним переміщенням поїзда можна з обох кабін.

У цілому конструкція робочих органів, конвеєрів-накопичувачів, розрихлювача та розвантажувального конвеєра такі ж, як і на снігоприбиральному поїзді з головною машиною СМ-2.

3.2.3. Одновагонна снігоприбиральна машина СМ‑4.

Призначена для прибирання снігу зі стрілочних вулиць, горловин станцій, гальмівних позицій.

У передній частині машини знаходиться кабіна керування та забірний пристрій, який складається з щіткового живильника та крил, оснащених щітками. Кузов машини служить для накопичення снігу. У кузові знаходиться горизонтальний (не треба передавати сніг на наступні напіввагони) конвеєр-накопичувач.

Сніг з машини викидається через викидний ротор, який знаходиться в кінці машини.

3.3 Стаціонарні пристрої для очищення стрілок від снігу

На сьогоднішній день найбільше поширення одержали дві системи:

− автоматичної та ручної пневматичної обдувки;

− електрообігріву.

Обидві системи передбачають автоматичне очищення стрілок від снігу зразу ж після початку снігопаду або хуртовини.

3.3.1. Система автоматичної та ручної пневматичної обдувки.

Ця система складається:

− спеціальна арматури (труби з соплами, які направляють стиснене повітря у простір між вістряком та рамною рейкою);

− електропневматичні клапани, що керують подачею стисненого повітря;

− арматура дистанційного керування (монтується на посту ЕЦ);

− пускова апаратура, встановлена на пульті чергового по станції;

− компресорна установка;

− розподільча мережа з повітрозбірниками.

Стиснуте повітря від компресорної установки після осушування та масловідділення надходить до розподільчої мережі та повітрозбірників і далі через електропневматичний клапан (ЕПК) − до стрілочних арматур з соплами.

Електропневматичний клапан служить для дистанційного керування подачею стисненого повітря. Він має два електромагніти, які відкривають доступ стиснутого повітря до одного або іншого вістряка, в залежності від того на який магніт подається напруга. На звичайний одиночний стрілочний перевід встановлюється один клапан, на перехресний − чотири.

Сопла забезпечують направлення стиснутого повітря в бік вістряка, їх кількість залежить від довжини вістряка і може коливатися від 7 до 11 штук. діаметр сопла 6-7 мм.

Система керування очищенням стрілок від снігу залежить від значення станції, інтенсивності занесення станції снігом та поїзної роботи. Суть керування міститься в правильному виборі тривалості обдувки (4-8 с), та інтервалу між продувками (1-6 хв.).

Автоматична обдувка доповнюється ручним шланговим обдуванням. Воно призначене для періодичного очищення від снігу стрілочного переводу по всій довжині та видалення снігу, який накопичився.

До пристроїв шлангової обдувки відносяться:

− повітророзбірна колонка, яка встановлена біля стрілки;

− та гнучкі шланги довжиною 10…15 м з наконечниками.

Колонки обладнані роз’єднувальними кранами з головками від гальмівних рукавів вагонів. Такою ж головкою обладнаний кінець шланга.

Наконечник шланга − металева труба довжиною 900 мм, яка має спеціальні отвори на кінці.

Роботи з ручної обдувки стрілок виконуються двом монтерами, один з яких (старший) слідкує за рухом поїздів, відкриває та закриває кран, носить та розправляє шланг; другий монтер з’єднує головку шланга з колонкою та очищує стрілку.

3.3.2. Система електрообігріву.

Ця система призначена для очищення від снігу та льоду стрілочних переводів, обладнаних електричною централізацією.

Система складається з:

− нагрівальних елементів, розташованих на підошві рамної рейки;

− розподільних шаф;

− системи електроживлення;

− пульта дистанційного керування;

− приладу для контролю ізоляції.

Керування та контроль за роботою системою електрообігріву здійснює поїзний диспетчер або черговий по станції.

Типи, конструкція та технологія застосування засобів механізації прибирання снігу з колії - 4.0 out of 5 based on 1 vote