Електрогосподарство
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Розподільчі пристрої (РП) напругою вище 1 кВ.

Регулярні огляди РП проводяться: один раз на добу на об'єктах без постійного чергування; не рідше ніж один раз на місяць на об'єктах без постійного чергування; не рідше одного разу на шість місяців на ТП. Позачергові огляди проводять після КЗ. Особлива увага звертається на наявність та справність опалення, вентиляції, освітлення, засобів безпеки, справність мережі заземлення, рівень та температуру масла в апаратах, відсутність протікання масла, справність сигналізації, стан ізоляторів. Не рідше одного разу в три роки проводять профілактичні випробовування сухих реакторів, конденсаторів зв'язку, силових та вимірювальних маслонаповнених трансформаторів, випробовують штиреві ізолятори шинних мостів на напругу 6-Ю кВ, опорні і підвісні фарфорові тарільчаті ізолятори, контактні з'єднання шин та приєднань до апаратури, оглядають, чистять, змащують та випробовують аварійний запас деталей електрообладнання. Не рідше одного разу на три роки разом з внутрішнім оглядом проводять капітальний ремонт обладнання РП на напругу вище 1 кВ.

Розподільчі пристрої (РП) напругою до 1 кВ. Огляди та чистки щитків, збірок та інших апаратів від пилу та забруднень проводяться не рідше одного разу на три місяці. Періодично, одночасно з випробуваннями приєднаних силових та освітлювальних електропроводок, випробовують ізоляцію РП. Капітальний ремонт РП проводять не рідше одного разу на три роки, поточний - не рідше одного разу на рік. Можлива установка більш частих строків ремонтів.

Релейний захист, електроавтоматика, телемеханіка та вторинні ланцюги (РЗАіТ). Повні планові перевірки РЗАіТ проводять не рідше одного разу на три роки одночасно з капітальним ремонтом електрообладнання РП. В їх обсяг окрім спеціальних випробувань входять випробування стану апаратури і комутації, перевірки уставок і параметрів захисту та випробування в дії. В обсяг часткових перевірок не входять перевірки уставок і параметрів захитсу.

Акумуляторні батареї. Вони повинні бути укомплектовані приладами у відповідності до ПТЕ, а також знежирюючими розчинами. В експлуатації акумуляторні батареї періодично оглядають. Один раз на рік проводять їх поточний ремонт - перевіряють та замінюють при необхідності пластини, сепаратори, видаляють шлам з елементів, перевіряють якість електролітів та ін.

Обслуговування силових трансформаторів. Одна з головних умов надійності трансформатора в експлуатації - контроль за його температурним режимом, в тому числі за температурою верхніх шарів масла. В трансформаторах з ПБЗ перед настанням зимнього та літнього мінімумів навантаження повинна перевірятись правильність установки коефіцієнта трансформації. В трансформаторах з РПН не допускається їх тривала робота з виведеним зі схеми пристроєм РПН.

Маслонаповнені трансформатори та автотрансформатори в аварійних режимах допускають перевантаження до 40% вверх від номінальної потужності на час максимумів загальною добовою тривалістю не більше 6 год впродовж не більше 5 діб. При цьому коефіцієнт заповнення графіка навантаження К3 Трансформатора в умовах перевантаження не повинен перевищувати 0,75.

На підстанціях, що не обслуговуються черговим персоналом, повинен бути передбачений пристрій сигналізації з передачею на центральний пункт сигналу про настання аварійного режиму перевантаження. Сигнал дозволяє прийняти заходи по розвантаженню. Після автоматичного відключення трансформатора в результаті дії захисту і після неуспішного АПВ необхідно виявити та усунути несправності, після чого включити трансформатор в роботу.

Обов'язкові періодичні строки огляду трансформаторів без їх відключення: на підстанціях з постійним чергуванням персоналу — один раз на добу; на підстанціях, що не обслуговуються — один раз на місяць; на трансформаторних пунктах — один раз на шість місяців. Позачергові огляди обов'язкові після кожного відключення трансформатора від дії захисту та при різкій зміні температури навколишнього повітря. При оглядах слід звертати увагу на: покази термометрів і мановакуумметрів; рівень масла в розширювачі, наявність масла в маслонаповнених вводах, відсутність утічки масла; стан ізоляторів, маслоохолоджуючих, маслозбірних і маслоочищувальних пристроїв, мережі заземлення; стан ошиновки, кабелів, контактних з'єднань, пробивних запобіжників; справність сигналізації.

На поточні ремонти трансформаторів з відключенням встановлені наступні строки: для трансформаторів ГПП і ЦРП — один раз на рік; для інших трансформаторів — по мірі необхідності, але не рідше одного разу на три роки; для трансформаторів, що працюють в місцях посилених забруднень — за місцевими інструкціями. Капітальні ремонти

Трансформаторів з оглядом активної частини проводять на підстанціях: не пізніше ніж через шість років після включення в експлуатацію і в подальшому по мірі необхідності.

На кожному підприємстві, що має маслонаповнене обладнання, необхідний запас ізоляційного масла в об'ємі не менше 110% ємності найбільш ємного апарату. Ізоляційне масло, що знаходиться в експлуатації, повинне піддаватися скороченому лабораторному аналізу і випробуванню на пробої.

Обслуговування установок захисту від перенапруг. Не рідше одного разу на три роки усі вентильні і трійчаті розрядники підлягають профілактичним випробуванням. Вентильні розрядники для захисту машин, що обертаються, випробовують щорічно. Після кожної грози, що викликала стійке замикання на землю, на підстанціях проводять огляд засобів захисту від перенапруг. Щорічно перед початком грозового сезону перевіряють схеми захисту від блискавок, а також схеми електричних ланцюгів.

Обслуговування промислових трансформаторних підстанцій - 4.0 out of 5 based on 1 vote