Лекції Трансмісія і ходова частина
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)

Технічне обслуговування допоміжного обладнання

Технiчне обслуговування допомiжного обладнання передбачає виконання таких операцiй:

- щоденне очищення вiд пилу i бруду, перевiрка зовнiшнiм оглядом стану крiплення кабiни, капоту, сидiння водія i вiдсутностi пiдтiкання охолоджувальної рiдини iз системи опалення кабiни та масла iз амортизатора. При наявностi несправностей їх необхiдно усунути;

- за необхiдностi, але не менше як раз на piк, в oci i втулки пiдвicки i в пiдшипник, який знаходиться мiж гвинтом 6 (рис. 24.9.6) i рiзьбовою втулкою 8, закласти графiтову або консистентне мастило;

- механізми сидіння продути стиснутим повітрям 1 протерти ганчiр'ям, намоченим у дизельному паливi. Забороняється мити механізми сидіння водою;

- обивку сидiння необхiдно протирати слабким водяпим розчином миючих засобiв, потiм витерти насухо;

- при переходi до весняно-лiтнього перiоду експлуатацiї необхiдно вiдключити i зняти з трактора нагрiвник кабiни;

- при переходi до осiннє-зимового перiоду експлуатації необхiдно пiдключити i встановити на трактор нагрiвник кабiни i перевiрити його в роботi;

- слiдкувати за станом фарбування i облицювання кабiни трактора щоб запобiгти корозії. При необхiдностi пошкодженi мicця пiдфарбовують;

- перiодично, в залежностi пiд запиленостi повiтря в лiтпiй перiод, але не рiдше нiж через 60 мотогодин роботи, треба очищати фiльтри вентиляцiйно-опалювальної установки (ВОУ);

- для очищення фiльтрiв ВОУ треба вiдкрити два барашки крiплення блока фiльтрiв на даху кабiни, зняти защiпки i витягти фiльтруючi елементи. Фiльтри продути стиснутим повiтрям спочатку з чистого боку, а потiм з промiжного i встановити на мicце у зворотнiй послiдовностi;

- не бажано очищати фiльтри ударами по твердих поверхнях.

В кiнцi лiтньої експлуатації треба промити фiльтри. Для цього їx занурюють на 2 години в миючий розчин, прополiскують В цьому розчинi протягом 20 хвилин i знову промивають у теплій (З5...400С) водi, просушують протягом 24 годин i повертають на мicце. Миючий розчин готуєтъся з пасти ОП -7 чи ОП -10 з розрахунку 20 г на 1 лiтр води.