Лекції Трансмісія і ходова частина
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)

Технічне обслуговування робочого обладнання

Для забезпечення чiткої, безперебiйної i довговiчної роботи обладнання необхiдно додержуватись таких правил користування гідросистемою.

Включати i виключати гiдронасос можна тодi, коли двигун не працює або працює на малих обертах (MT3-80\82, Т-40АМ). Якщо гiдросистема не використовується, насос необхiдно виключити.

Нормальна температура масла в гiдросистемi повинна становити 45...500С; прогрiвають масло на зниженій частотi обертання.

Опускати навiшенi знаряддя можна тiльки тодi, коли агрегат рухається прямолiнійно, а золотник розподiльника встановлений у плаваюче положення.

Пiд час роботи з начiпними фунтообробними знаряддями встановлювати золотник у нейтральне положення забороняється.

Для усунення довiльного опускання навiшених знарядь пiд час транспортних переїздiв необхiдно закрити гiдромеханiчний клапан цилiндра, вiдвести упор штока у крайнє положення та вiдпустити гайки запiрних пристроiв шлангiв.

Глибину ходу переднiх i заднiх opгaнів начiпного знаряддя необхiдно вирiвнювати змiною довжини верхньої тяги.

Якщо начiпними знаряддями обробляють фунт у мiжряддях, нижнi тяги начiпного механiзму блокують.

Пiд час встановлення гумових шлангiв слiд стежити за тим, щоб вони не були перекрученi та не мали рiзких перегинiв.

Догляд за роздiльно-агрегатною гiдравлiчною начiпною системою полягає у щоденнiй перевiрцi крiплень aгpeгaтів i герметичності з'єднань, перевiрцi рiвня та своєчасному доливаннi робочої рiдини, перiодичному мащеннi втулок пiдйомних важелiв, промиванні фiльтра бака та своєчаснiй замiнi масла в системi. Заливати всистему можна тiльки рекомендоване заводом-виготiвником масло.

Фiльтр бака i сапун необхiдно промивати через кожнi 1000 год роботи трактора. Розбираючи i промиваючи фiльтр, треба стежити за тим, щоб не порушити регулювання перепускного клапана. Пiд час замiни масла гiдросистему промивають дизельним паливом.

Роботоздатний стан гiдроначiпної системи визначають так:

- вci агрегати i деталi механiзму навiшування надіїно закршлені;

- гiдролiнiї всмоктування не пропускають повiтря;

- немає слiдiв витiкання масла iз гiдролiнiї нагнiтання, а також із насоса, розподільника, гідроцеліндра;

- масло, що спрямовується на злив у бак, добре очищається вiд домiшок;

- температура масла у бацi нормальна, агрегати не перегрiваються (влiтку можна торкнутися рукою корпуса насоса, розподiльника або гiдроцилiндра, не остерiгаючись опiку);

- тривалicть пiднiмання начепленої машини i примусового її опускання, а також величина самовiльного опускання (усадки) машин и при її пiднятому положеннi в межах технiчних умов.

Технiчне обслуговування гiдроначiпної системи полягає в очищеннi її aгpeгaтів, пiдтягуваннi крiплень, перевiрцi надiйностi затяжки рiзьбових з'єднань у механiзмi навicки. Особливо важливо забезпечити чистоту масла при його заливаннi в бак, перевiрити щiльнicть вcix з'єднань i стежити, щоб не було пiдсмоктування повiтря. У строки, передбаченi правилами технiчного обслуговування, змащувати пiдшипники поворотного вала, рiзьбу гвинтiв тяг, розкосiв i вузлiв затяжок; промивати фiльтр бака i замiнювати масло в гідросистемі.

Можливi несправностi гiдроначiпної системи:

- начеплена машина не пiднiмається (причини: не включений насос, в бацi мало масла або воно холодне, в гiдросистему потрапило повiтря, засмiчений сповiльнюючий клапан гiдроцилiндра, зависперепускний клапан розподiльника);

- машина перемiщується повiльно або ривками (причини: мало масла у бацi, забруднився сповiльнюючий клапан гiдроцилiндра, масло дуже холодне або перегрiте, є пiдсмоктування повiтря);

- масло або пiна викидається через сапун бака (причини ненормальний piвень у бацi; пiдсмоктування повiтря у всмоктувальну гiдролiнiю).