Лекції Трансмісія і ходова частина
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 (2 Голосов)

 Обладнання кабіни

На просапних тракторах встановлюють одномicну, а на тракторах загального призначення-двомicну кабiну.

Кабiна унiверсально-просапного трактора типу ЮМ3-6 каркасна, одномicна, дводверна, шумовiброiзольована, з бiчними i заднiмвiкнами, якi вiдчиняються.

Кабiна встановлена на крилах заднiх колic i через гумові амортизатори прикрiплена до опор крил, якi знаходяться на рукавах пiвосей кiнцевих передач. Спереду кабiна через гумові амортизатори прикрiплена до кронштейнiв на остові трактора.

Кабiна обладнана плафоном освiтлення, зеркалами заднього виду, склоочисниками, сонцезахисним козирком, вентилятором, нагрiвачем, ящиком для аптечки, термосом i склоомивачем.

Каркас облицювання, заднi крила, захисний лист i пiдлога з'єднанi мiж собою. На пiдлозi розмiщений нагрiвач кабiни, нижнє керування подачею палива, важелi включення валу вiдбору потужностi та важiль блокування виключення муфти привода цього вала.

Важелi дистанцiйного керування механiзмом передачi пускового двигуна та важелi зупиночного гальма i ручного керування подачею палива розмiщенi на правому задньому крилi.

Рещта opгaнів керування розмiщенi на постаментi, щитку приладiв i рульовiй колонцi.

Крила заднiх колic опираються на опори з амортизаторами. На кришках коробки передач i заднього мосту, постаментi, поликах, а також частково на крилах заднiх колic, i захиеному листi паливного бака прокладено шумоiзоляцiйний матерiал.

На тракторах Т-150 i Т-150К встановлена суцiльнометалiчна двомiсна кабiна.

Для термоiзоляцiї, зменшення шуму i усунення вiбрацiї в кабiнi передня панель, пiдлога i дах кабiни вкритi шумоiзолюючою мастикою, На пiдлозi i даху кабiни на шар мастики 2 приклеєний шумоiзоляцiйний картон 1, а на переднiй частинi - два шари азбестової тканини. 3 внутрiшнього боку на даху є екран iз водонепроникного картону. Переднi бiчнi вікна 4 вiдчиняються на петлях. У вiдкритому i закритому положеннях їх фiксують важелями iз спецiальними затискувачами. На дверi кабiни встановлено ланцюговий склопiдiймач 5, замок 6 i обмежувач 7 їх вiдкривання.

Кабiна закрiплена на paмi за допомогою чотирьох гумових амортизаторiв 8, обладнана сонцезахисним козирком, зеркалами, заднього виду, термосом для питної води, аптечкою.

Переднє i заднє скло кабiни мають склоочисники: переднiй з пневматичним приводом, заднiй - ручний.

Iз зовнiшнього (правого) боку кабiни розмiщено вогнегасника.

З внутрiшнього боку дах кабiни має товстий шар тепло - i звукоiзолюючого покриття. Зверху, спереду i частково з бокiв дизель з радiатором облицьованi.

Облицювання - вiдкидне, що при проведеннi технiчного огляду або ремонту полегшує доступ довузлiв i систем дизеля. крім того, права i лiва боковини облицювання - швидкоз'ємнi. За облицюванням - постамент, наякому розмiщений щиток приладiв (рис. 24.9.1).

Облицювання i капот (рис. 24.9.2) охороняють механiзми трактора i двигуна вiд дiї атмосферних опадiв, пилу i бруду. Елементами обшивки капота є переднi знiмпi стiнки 2, огорожа 3 радiатора, рамка 7, кришка капота 5, боковини 6, якi вiдкидаються на петлях, надставки бризкавок 8 i крила 10.

В лiтню пору (при температурi повiтря понад 200С) надставки бризкавок знiмають для полiпшення умов працi двигуна. Воду в радiатор заливають через лючок 4, розмiщений

в кришцi капота. Боковини капота у вiдкритому положеннi утримуються обмежувачами.

На рис 24.9.3 зображена кабiна трактора ХТ3-121 з 16-швидкісною коробкою передач з гiдропiдтискними муфтами. На cxeмi вказанi органи керування трактором, контрольно-вимiрювальнi прилади, сигналiзацiї та комутацiйної апаратури.

На захисному листi паливного бака по лiнiї симетрiї трактора розмiщене сидiння водiя - одномicне, м'яке, пiдресорене амортизатором.

Кабіна трактора Т-150
ОБЛИЦЮВАННЯ І КАПОТ ТРАКТОРАТ-150
Органи управління і контрольно-вимірювальні прилади трактора ХТЗ-121

 

image020_055e343be8da3c3e161d463915bf8ae0 Обладнання кабіни - трактора та автомобіля

 

Сидiння на тракторах типу ЮМЗ-6 регулюють залежно вiд ваги водiя, кута нахилу спинки i у поздовжньому напрямі.

За масою водiя сидiння регулюють регулювальним болтом 1 (рис. 24.9.4). При обертаннi болта за стрiлкою годинника закручуються торсiони i збiльшується жорсткicть сидiння. Сидiння необхiдно регулювати так, щоб при посадцi водiя важелi 2 були встановленi горизонтально.

Сидіння водія ЮМЗ-6АКЛ
Сидіння водія трактора Т-150

 

Для поздовжнього регулювання сидiння переставляють по oci трактора в переднє або заднє положення. Для цього необхiдно вiдгвинтити болти 3 крiплення сидiння до напрямних i встановити сидiння на необхiдну вiдстань, i потiм зафiксувати болти. Вiдносно вертикальної oci трактора спинка сидiння має два фiксованих положения.

Для цього змiнюють нахил, переставивши сектори спинки у вибране положення.

В кабiнi трактора Т-150 два сидiння. Сидiння водiя (рис. 24.9.5) пiдресорене i має пiдвiску паралелограмного типу. Як ресори застосовують гiдроамортизатор 1. Таке сидiння можна регулювати залежно вiд маси i зросту водiя.

image023_1_2c4505365d8d47b422b23be228548218 Обладнання кабіни - трактора та автомобіляНа заводi-виготiвнику сидiння вiдрегульоване для водiя середньої маси (70 кг) i росту (172 см). Для регулювання сидiння залежно вiд ваги обертають регулювальний болт 10 у той або iнший бiк. Бiчна поверхня вилки паралелограма має мiтки, по яких установлюють задню шайбу 7 вiдповiдно з масою водiя (50...100кг).

За висотою сидiння регулюють, обертаючи рiзьбову втулку 9. При загвинчуваннi втулки висота сидiння зменшується, а при викручуваннi - збiльшується. Довжину сидiння можна регулювати в обидва боки на 75 мм. Для цього вiдпускають з обох бокiв сидiння гайки барашки болтiв 5, перемiщують сидiння на необхiдну вiдстань i знову затягують гайки-барашки. Мiж верхньою частиною спинки сидiння i стiнкою кабiни повинен залишатись зазор не менше 15 мм. Динамiчний рух сидiння (+- 60 см) регулюють на заводi шляхом установлення спецiальної шайби 4 на вiдстанi 108+- 1 мм вiд головки гвинта. ця шайба обмежує динамiчний рух сидiння вниз, а обмежувач руху сидiння вверх - гумовий буфер 8, який упирається в торець вилки.

Bci регулювання необхiдно проводити при вiльному сидiннi. В кабiнi трактора ХТЗ-17021 встановлено також два сидiння.

Сидiння тракториста (рис. 24.9.6) пiдресорне i має пiдвicку паралелограмного типу. Таке сидiння можна регулювати залежно вiд маси i зросту водiя. Сидiння пасажира - жорстке, не регулюється, знiмається. Обидва сидiння мають м'якi подушки i спинки.

Сидiння тракториста регулюється за масою (вiд 60...120 кг) рукояткою 7. При цьому необхiдво орiєнтуватись на розмiщення задньої шайби 12 вiдносно цифр, якi нанесені на правiй стороні вилки 4.

Сидіння пасажира
Сидіння трактора ХТЗ-17021

 

Для регулювання попередньо всобхiдно ввести штифт 5 рукоятки у прорiзь головки гвинта 6. Прокручуючи рукоятку за годинниковою стрiлкою жорсткicть сидiння збiльшується, проти годинникової стрілки - зменшується.

За висотою сидiння регулюють тією ж рукояттю 7, при цьому вивести штифт 5 з головки гвинта 6 i ввести iнший штифт з другої сторони рукоятки В прорiзь фланця рiзьбової втулки 8. При викручуванні втулки 8 проти годинникової.: стрiлки, сидiння пiднiмається, при закручуваннi - опускається.

Регулювання за вагою i висотою виконується не завантажуючи сидiння.

За замовленням споживача в кабiнi може бути встановлено сидiння фiрми«Граммер» (рис. 24.9.7), яке має наступнi особливостi щодо регулювання:

- регулюється безступiнчасто за масою тракториста вiд 50 до 130 кг;

- у повздовжньому напрямi до 180 мм, з iнтервалом фiксацiї через 15 мм;

- за висотою - ступенево, з фiксацiєю на трьохрiвнях через 60 мм;

- за кутом нахилу спинки безступiнчасто вiд 0 до 350;

- за боковим нахилом +- 70;

Bci види регулювань сидіння можна виконувати пiд час руху трактора. Регулювання за вагою тракториста виконуються прокручуванням рукоятки 2. (рис. 24.9.7). При прокручуванні рукоятки на панелі у вiконцi 1 висвiчується маса тракториста в кiлограмах. Для регулювання сидiння у повздовжньому напрямі необхiдно пiдняти рукоятку 7, пересунути панель 8 Сидіння за направляючими 6 на необхiдну вiдстань i вiдпустити рукоятку. При установцi сидiння в крайнє заднє положення необхiдно залишити зазор до задньої стiнки кабiни неменше 15 мм.

Щоб вiдрегулювати сидiння за висотою треба пiдняти двома руками панель 8 сидiння i опустити на необхiдну висоту.

Регулювання сидiння за кутом нахилу спинки 4 здiйснюється рукояткою 5. Для регулювання бокового нахилу необхiдно пiдняти рукоятку 3, нахилити сидiння у правий чи лiвий бiк i вiдсунути рукоятку.

Сидiння пасажира регулюється за масою вiд 60 до 120 кг i у повздовжньому напрямi до 150 мм. Для регулювання сидiння за масою треба повертати рукоятку 4 (рис. 24.9.8) за годинниковоюстрiлкою для пасажира бiльшоi ваги, проти годинниковоi стрiлки для пасажира меншої ваги.

Для регулювання у поздовжньому напрямi треба пiдняти рукоятку 2, пересунути сидiння 3 за направляючими 1 на необхiдну вiдстань i опустити рукоятку. При встановленнi сидiння пасажира вкрайнє заднє положення треба залишити зазор до задньої стiнки кабiни не менше 15 мм.

Сидiння трактора типу «Гpaммep» встановлюється на тракторах типу ЮМ3-80 та його модифiкацiях: ЮМ3-8070\8270; ЮМ3-8071\8271, ЮМ3-8080\8280. Сидiння регулюються за висотою, кутом нахилу спинки сидiння, вагою тракториста i за перемiщенням у горизонтальнiй площинi. Сидiння цих тракторів обладнане ременями безпеки. .

Обладнання кабіни - трактора та автомобіля - 2.5 out of 5 based on 2 votes