Лекції Трансмісія і ходова частина
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.25 (2 Голосов)

Пристрої для підтримання мікроклімату в кабіні

Бiльшicть тракторiв обладнанi унiфiкованою рiдинною системою опалення кабiни калориферного типу з примусовою циркуляцiєю рiдини i повiтря.

Taкi системи установлюють на тракторах типу К-700, Т-150, ХТ3-170, ДТ-75М, МТ3-80, МТ3-100, Т-70С, ЮМ3-6, ЮМ3-8080 та інші.

За принципом дії вони вiдрiзняються мало, крім деяких конструктивних вiдмiнностей.

Oсновнi складовi частини системи опалення кабiни: paдiaтop; вентилятор з електродвигуном (у тракторiв МТ3-100 i MТЗ-102 по два вентилятори i радiатори); водянi й повiтрянi трубопроводи; запiрний i зливний крани; фiльтр для очистки повiтря (на тракторах «Кipoвeць» роль фiльтра виконує вентилятор-пилевiддiльник); заслiнки для регулювання повiтря, яке нагнiтається вентилятором.

Повiтря, яке нагнiтається в кабiну, пiдiгрiвається, пройшовши через paдiaтop нагрiвника з циркулюючою рiдиною, пiдведеною вiд системи охолодження дизеля.

При справному нагрiвнику тепле повiтря в кабiну починає надходити через 5...7 хвилин пicля його включення.

Для ефективної роботи нагрiвника необхiдно, щоб температура охолодної рiдини, яка подається вiд двигуна трактора, була не менше 700С.

Залежно вiд температури повiтря в кабiнi трактора i обiгрiву переднього скла його нагрiвання можна зменшити або збiльшити, вiдповiдно коригуючи (рис. 24.10.1) швидкicть обертання вентилятора нагрiвника за допомогою перемикача 1 або вiдкриттям i закриттям заслiнок.

Для збiльшення температури охолодної рiдини двигуна у зимовий перiод на тракторах застосовують утеплюючий капот. На деяких тракторах (Т-4А, ДТ-75М) кабiна обiгрiвається теплим повiтрям, яке нагнiтається вентилятором двигуна через забирувач у переднiй частинi блока цилiндрiв.

При входi в кабiну тепле повiтря по патрубках iз щiлинами направляється на обдування лобового скла, по вихiдному патрубку в кабiну.

На вихiдному патрубку є заслiнка, призначена для перекриття вихiдного отвору, при цьому все тепле повiтря йде на обдування лобового скла.

На вхiдному патрубку (пiд капотом) також є заслiнка - для перекриття доступу теплого повiтря в кабiну.

Нагрівник і омивич лобового скла кабіни трактора ЮМЗ-6АКЛПicля зимового сезону систему опалення кабiни необхiдно вiдключити вiд системи охолодження двигуна трактора.

Вентиляцiя сучасних трактopiв, як правило, комбiнована. Природна вентиляцiя здiйснюється через вікна: бiчні i заднє у тракторів ЮМ3-6АКЛ, ЮМЗ-6АКМ; бiчнi, заднє i дах кабiни – у тракторів МТ3-80, МТ3-82; переднi (бiчнi) i опускне скло дверей кабiни трактора Т-150, Т-150К, а також примусова - від вентилятоpa-пиловіддільника, розміщеного на даху кабiни.

У верхнiй частинi вентилятора є отвори для надходження повiтря з атмосфери. Повiтря пiддається вiдцентровiй очистцi вiд пилу i по спецiальному патрубку подається в кабiну. Пил видаляється через вихiднi отвори, розмiщенi на нижньому корпусі вентилятора.

Напрям руху повiтря, яке подається в кабiну, можна регулювати спеціальним щитком.

Вентиляціційно-опалююча установка

 

Для обiгрiвання i вентиляцiї повiтря кабiна тракторів типу ХТ3-120, ХТ3-160 i ХТ3-170 обладнана вентиляцiйно-опалювальною установкою. Вона складається з двох вентиляторiв-опалювачiв, вмонтованих в кришку кабiни, а також блока фiльтрiв, встановлених на даху кабiни. В системi обiгрiвання кабiни використовується охолоджуюча рiдина системи охолодження двигуна.

Вентилятор-опалювач 1 (рис. 24.10.2) складається з вентилятора, радiатора опалювача i електродвигуна. Живлення електродвигунiв здiйснюється вiд бортової електричної мережi трактора при працюючому дизелi.

Для нагрiвання повiтря в кабiнi треба вiдкрити кран на напiрному трубопроводi i включити вентилятор опалювально-вентиляцiйної установки. Через паперовi фiльтри 2 поступає очищене зовнiшнє повiтря, яке проходить через радiатор опалювача, нагрiвається i подається в кабiну через повiтророзподiльник, встановлений на передньому екрані.

З метою запобiгання запотiванню i обмерзанню заднього скла для його обдування на даху кабiни встановлено вентилятор 3. Включається вентилятор 3 для обдування тiльки при необхiдностi, пiсля прогрiвання повiтря в кабiнi до встановленої температури. Через повiтророзподiльник 4, який розташований на задньому екpaнi, повiтря спрямовується на заднє скло.

В перехiдний перiод року для регулювання температури повiтря на виходi з опалювача треба закрити на 2...4 оберт и (вiд першогоповнicтю вiдкритого його положення) кран подачi охолоджуючої рiдини в опалювач на дизелi. В лiтнiй перiод треба закрити кран i включити вентилятори. В кабiну при цьому буде поступати очищене вiд пилу повiтря.

Для забезпечення нормального температурного режиму в кабiнi на тракторі може бути встановлений повiтроохолодник водовипарний агрегат. Принцип його роботи базується напiдборi тепла при випаровуваннi охолодної рiдини в контакті з повiтрям.

До допомiжного обладнання вiдноситься вогнегасник i аптечка. Правила користування вогнегасником наведенi на його корпусi, а в аптечку вкладено спецiальну пам'ятку.

Пристрої для підтримання мікроклімату в кабіні - 4.0 out of 5 based on 2 votes