Сборник статей
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Використання енергетичних відходів промислових підприємств

Теплові відходи промислових підприємств бувають у вигляді гарячої води, пари або відхідних газів. Крім того, можна використати фізичну теплоту тіл, наприклад, фізичну теплоту продукції коксових печей. Гасять кокс інертними газами або водою, а нагріті таким чином гази або воду використовують на потреби сільськогосподарського виробництва.

Відходи теплових підприємств й теплових електростанцій поділяють на високо - і низькотемпературні. До перших належать відхідні гази, до других — гаряча вода або парорідинна суміш невисокої температури. Критерієм оцінки першої групи відходів є кількість теплоти, яку від них можна одержати. Для другої групи, крім цього, критерієм може| бути також і температура.

Повне використання низькотемпературних відходів промислових підприємств — складна проблема, вирішувати яку| слід на основі сучасних технічних засобів, а відносно сільськогосподарського виробництва — і на основі врахування агробіологічних та зоогігієнічних вимог.

Незважаючи на великі енергетичні ресурси металургійних, хімічних, нафтопереробних та інших заводів, а також| теплових електричних станцій, використання відходів теплоти цих підприємств у сільському господарстві не завжди доцільне в зв'язку із значною вартістю теплових мереж і великими втратами теплоти при передачі її на значні відстані.!

Однак сільськогосподарські підприємства і житлові будинки, що знаходяться поблизу промислових підприємств можуть успішно використовувати вторинні енергоресурси заводів та теплових електростанцій. Слід відмітити, що теплові агрегати промислових підприємств, як правило, працюють 7500—8000 год на рік, і, отже, практично ïx можна використовувати протягом всього року.

Розглянемо, крім того, можливості використання енергетичних відходів нафтопереробних заводів. У технології одержання нафтопродуктів передбачено їх охолодження в конденсаторах. Для цього використовують охолоджувальну воду, температура якої після конденсатора дорівнює 60--85 °С, а витрата перевищує в 2—12 разів кількість продукту, що переробляється. Цю воду можна використовувати для обігрівання культиваційних споруд, а також у тваринницьких та птахівничих господарствах для опалення житлових й виробничих будівель тощо.

Для цих же потреб можна використовувати гарячу воду, нагріту до температури 97 °С за рахунок теплоти відпрацьованої пари з нафтопереробних заводів.

Рекомендується у сільськогосподарських котельнях спалювати відходи нафти від очищення резервуарів для крекінга.

Великі резерви теплоти є на компресорних станціях ма­гістральних газопроводів.

Вторинні енергоресурси від компресорних станцій можна використовувати для опалення тваринницьких і птахівничих ферм, а також для теплопостачання підсобних господарств.

Система теплопостачання сільськогосподарських об'єктів від компресорних станцій містить ряд специфічних елементів. Джерелом теплоти є теплоутилізаційна установка станції—уніфіковані утилізаційні теплообмінники, в яких вода нагрівається за рахунок теплоти відхідних газів з газотурбінної установки. Теплообмінники, які складаються з оребрених труб, виконуються з окремих секцій. Крім того, передбачені шиберні пристрої для регулювання теплової потужності теплообмінників шляхом перепускання частини вихлопних газів поза ними.

Як резерв під час зупинки компресорних станцій використовують котельні, встановлені на станції, або підживлювальні пристрої. Подають теплоносій у теплицю за допомогою насосної станції, яка складається з сіткових та живильних насосів. У системі теплопостачання потрібно передбачити водопідготовчу установку, де очищають і деаерують воду, що надходить для живлення теплових мереж.

Використання енергетичних відходів промислових підприємств - 4.0 out of 5 based on 1 vote