Сборник статей
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Використання енергії Сонця

Потужність потоку променистої енергії, що надходить від Сонця на Землю, надзвичайно велика—170-1015 Вт. Звідси легко визначити, що протягом року промениста енергія Сонця дорівнює 1500-1015 кВт-год, що у 20000 разів більше загального світового споживання енергії.

Тільки 47 % цієї енергії досягає поверхні Землі. Частина її (а саме 360-1012 Вт, що приблизно у 40 разів перевищує сумарну потужність, використовувану людиною) споживається рослинами для процесу фотосинтезу. Середня величина енергії Сонця, що досягає поверхні Землі, становить 160 Вт/м2. Ця цифра значно коливається залежно від широти місцевості, пори року і доби, запиленості повітря, висоти над рівнем моря.

Незалежно від методу перетворення сонячної енергії використання її як енергетичного ресурсу має загальні особливості: низька густина й нерегулярність надходження енергії та залежність її біля поверхні Землі від закономірних та випадкових факторів.

Україна країна що знаходиться блище до північі, але і в нас є великі можливості у використанні сонячної енергії. У цьому відношенні нагромаджено значний досвід, особливо в Криму.

Досліди показують практичну доцільність використання сонячної енергії і на наших широтах.

Системи, що використовують сонячну енергію, поділяють на дві групи: «пасивні» та «активні».

У першому випадку приймачем випромінювання Сонця є сама будівля і використання сонячної енергії для опалення виконується за рахунок відповідного конструктивного й архітектурного її вирішення.

Раціональне використання природних кліматичних умов у поєднанні з масивністю будівлі зменшує потребу в енергії. Крім того, масивність будівлі сприяє вирівнюванню навантаження на опалювальне та охолоджувальне обладнання. Масивні будівлі за рахунок вищої акумуляційної здатності реагують на зміну температури менше. Ще менше на зміну температури зовнішнього повітря реагують будівлі, прибудовані до земляного схилу або вкриті шаром землі.

У другому випадку для використання сонячної енергії застосовують спеціальні пристрої. Основним елементом «активних» систем використання сонячної енергії є геліоприймач, в якому сонячна енергія перетворюється у теплоту

Використання енергії Сонця - 4.0 out of 5 based on 1 vote